Toegankelijkheid

De gemeente Nunspeet werkt er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden. Wij nemen continue maatregelen om de websites van de gemeente Nunspeet te laten voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid.

Het toegankelijkheidslabel van Website gemeente Nunspeet. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring

De website van de gemeente Nunspeet voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. De eerste maatregelen zijn wel genomen. Dit staat in de toegankelijkheidsverklaring die gemaakt is op 16-09-2020. Deze verklaring geldt voor de websites:

Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Wij hebben maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar onlineteam@nunspeet.nl of bel naar (0341) 25 99 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Onderzoeksresultaten

De website is geïnspecteerd door Stichting Accessibility. Hieronder vindt u de onderzoeksrapporten:

 

Contact