Begraafplaats Nunspeet-Oost

De gemeente Nunspeet heeft alle graven op de begraafplaats Nunspeet-Oost in kaart gebracht. Met behulp van een naam of geboortedatum kunt u de locatie van het graf vinden. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de graven of over de vindbaarheid van de graven? Vul dan het contactformulier in.

Meer informatie

Accordion item is ingeklapt

In principe verzorgt de rechthebbende het onderhoud van een graf. Daarvoor zijn op de begraafplaats kranen en emmers aanwezig. U kunt dit onderhoud ook uitbesteden aan derden of aan de gemeente. Het onderhoud door de gemeente houdt in dat een keer per jaar het monument wordt schoongemaakt, wordt bijgehouden en na verzakking het rechtzetten van het monument na een bijzetting in het graf.

De gemeente biedt twee mogelijkheden:

  1. Jaarlijks onderhoud: u krijgt elk jaar een rekening van de gemeente voor het uitgevoerde onderhoud tegen de leges die op dat moment van toepassing zijn. Deze verplichting gaat u aan voor minimaal vijf jaar.
  2. Afkoop onderhoud: tegen een eenmalige betaling onderhoudt de gemeente het graf, het urnengraf of de urnennis. Het onderhoud wordt dan voor onbepaalde tijd voor u gedaan, ook als er geen rechthebbende meer is. Als u het onderhoud uitbesteedt aan de gemeente, moeten de monumenten, beplanting en dergelijke in goede staat van onderhoud zijn. Via het formulier verzoek onderhoud graven (pdf, 791.97 KB) kunt u onderhoud aanvragen.

Grind/split

Een rand van grind/split rondom het graf mag maximaal 15 cm breed zijn. De diameter van het grind/split is niet meer dan 8 millimeter.

Beplanting bij grafzerken en grafmonumenten

U mag beplanting op de grafzerk of het grafmonument aanbrengen. Let op dat dit geen overlast oplevert aan naastgelegen grafzerken of andere belemmeringen voor onderhoud van openbaar groen op de begraafplaats. In geval van overlast wordt u gevraagd om de begroeiing te snoeien of te verwijderen.

Gebruik van materialen

Voor het onderhouden van een grafmonument mag u gebruikmaken van bloempotten, vazen, stoffers, gieters en tuingereedschappen van de gemeente Nunspeet. Deze vindt u bij de werktafels. Wij vragen u vriendelijk deze na gebruik hier weer terug te plaatsen.

Plaatsen van kransen/bloemstukken

U mag bloemkransen, bloemstukken of graftakken plaatsen op het grafmonument van een dierbare. Verwijder deze op tijd, zodat er geen verwelkt groen ligt. De beheerder mag verwelkt groen weghalen.

Het aanbrengen van eigen kantopsluitingen

Kantopsluitingen dienen vaak voor het opsluiten of uitspoelen van zand, grind, beplanting of tegengaan van onkruidgroei vanuit de openbare ruimte. Zelf aangebrachte kantopsluiting zorgt voor belemmeringen in het dagelijkse beheer van de begraafplaatsen, zoals bij schoffelen, blad ruimen, hagen knippen en onkruidbestrijding tussen grafzerken of op de wandelpaden. Zelfgemaakte kantopsluiting langs of om een grafzerk in de vorm van betonnen opsluitbanden, strips van cortenstaal, trespa of soortgelijke materialen is daarom niet toegestaan.

Accordion item is ingeklapt

De benummering van de graven staat in de kaart van begraafplaats Nunspeet-Oost.  (pdf, 303.82 KB)

Accordion item is ingeklapt

Hebt u klachten of meldingen over beheer en onderhoud van deze begraafplaats of een andere vraag? Meld dit dan direct bij de begraafplaatsbeheerders als ze aanwezig zijn. Zo niet, maak dan een melding via:

Accordion item is ingeklapt

Meld vandalisme aan persoonlijke of gemeentelijke eigendommen via de pagina Iets melden

Accordion item is ingeklapt

Op deze begraafplaats zijn veel oorlogsslachtoffers begraven. Op de website van Nunspeet uit de kunst vindt u een looproute langs deze oorlogsslachtoffers inclusief namen, leeftijd en categorie. 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact