Ontheffing spandoek ophangen

U mag niet zomaar een spandoek ophangen aan de openbare weg. Bijvoorbeeld om een evenement aan te kondigen of gedachten of gevoelens te openbaren. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u hiervoor toestemming aan de gemeente.

Wat u moet weten

Als u toestemming heeft, mag u op bepaalde plekken in de gemeente spandoeken ophangen.

Voor het ophangen van de spandoeken zijn regels (pdf, 159.63 KB) vastgesteld.

De gemeente bepaalt of u toestemming krijgt. Hierbij wordt op het volgende gelet:

  • De volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Er geldt een maximum van 3 vergunningen per periode
  • Een vergunning wordt verleend voor maximaal 10 aaneengesloten dagen voorafgaand aan het evenement of activiteit
  • Plaatsing gebeurt slechts binnen de bebouwde kom op locaties zoals aangeduid in de bijlage
  • De spandoeken mogen geen gevaar, schade of hinder opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare weg en voor personen
  • Plaatsing gebeurt op minimaal 50 meter van een kruising, T-splitsing, voetgangersoversteekplaats of rotonde, in verband met de verkeersveiligheid
  • Plaatsing gebeurt op dranghekken of, waar mogelijk, in een houten frame
  • Het maximaal toegestane formaat is 2,50X0,80 meter

Let op: de gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken of borden weigeren.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen door het aanvraagformulier ontheffing spandoek ophangen in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing spandoek ophangen kost € 15,30.

Contact