Bedrijfsvoering

Organisatiestructuur

Directie

  • Mr. A. Heijkamp en mr. P.F.A. Klein

Domein Ruimte

  • Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  • Team Vergunningen, toezicht en handhaving
  • Team Openbare ruimte

Domein Sociaal

  • Team Samenleving
  • Team Sociaal

Domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening

  • Team FinanciĆ«n
  • Team Informatie
  • Team Personeel, organisatie en communicatie
  • Team Publiek

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact