Bedrijfsvoering

Organisatiestructuur

Directie

  • Mr. A. Heijkamp en mr. P.F.A. Klein

Domein Ruimte

  • Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  • Team Vergunningen, toezicht en handhaving
  • Team Openbare ruimte

Domein Sociaal

  • Team Samenleving
  • Team Sociaal

Domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening

  • Team FinanciĆ«n
  • Team Informatie
  • Team Personeel, organisatie en communicatie
  • Team Publiek

Burgerpeiling

Om inzicht te krijgen naar wat de inwoners van de gemeente Nunspeet van veel zaken vinden heeft de gemeente in oktober 2021 een onderzoek laten doen.

Uitkomsten

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)