Bedrijfsvoering

Organisatiestructuur

​Directie

  • Mr. A. Heijkamp en mr. P.F.A. Klein

Sociaal

  • Team Samenleving
  • Team Sociaal

Ruimte

  • Team Openbare ruimte
  • Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Dienstverlening

  • Team Publiek
  • Team Vergunningen, toezicht en handhaving

Bedrijfsvoering

  • Team Financiën
  • Team Informatie
  • Team Personeel, organisatie en communicatie

Burgerpeiling

Om inzicht te krijgen naar wat de inwoners van de gemeente Nunspeet van veel zaken vinden heeft de gemeente in oktober 2021 een onderzoek laten doen.

Uitkomsten

Contact