Griffie

De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de heer J.L. (Jan) van den Broek en de raadsadviseur, plaatsvervangend raadsgriffier, de heer P.N. (Nico) Kokkes.

Wat doet de griffie

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, een bedrijf of een studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Contact met de griffie

Heeft u een vraag over een raadsbijeenkomst, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het spreekrecht? Neem gerust contact op met de griffie. Telefoonnummer: (0341) 25 99 11, of stuur een e-mail naar griffie@nunspeet.nl .

Contact