Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

H.J. (Harm Jan) Polinder (SGP)

Contactgegevens

Nevenfuncties

  • DGA H.J. Polinder Holding B.V.;
  • DGA Mediadvies B.V.;
  • Fractievolger voor de Provinciale SGP-fractie in Gelderland;
  • Mede-eigenaar De Veluwse Courant.

Contact