Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

A.J. (André) Timmerman (PvdA/Groenlinks)

Contactgegevens

Nevenfuncties

  • Coördinerend adviseur afd. politiek-bestuurlijke zaken Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Contact