A.M. (Alma) van Maanen (CDA)

Contactgegevens

Nevenfuncties

  • Senior adviseur sociaal domein gemeente Elburg;
  • Diverse vrijwilligerstaken Protestantse gemeente Nunspeet;
  • Diverse vrijwilligerstaken Gymnastiekvereniging Nunspeet;
  • Voorzitter ouderraad Nuborgh College Lambert Franckens (Elburg);
  • Bestuurslid vereniging vrienden van het Nuborgh College

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact