M. (Marien) Klein (SGP)

Contactgegevens

Nevenfuncties

  • DGA Mariens Beheer en Projecten BV
  • DGA ECM dialoog BV en handelsnaam WerkMetTalent
  • Bestuurder JufMeester BV
  • Algemeen bestuurslid Verenigde Reformatorische Ondernemingen
  • Lid stuurgroep Regio Ondernemers Noord-Veluwe Woord & Daad

Contact