Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

M.J. (Martin) Juffer (Gemeentebelang)

Contactgegevens

Nevenfuncties

  • Locatiehoofd Woonzorgnet B.V.
  • Voorzitter Stichting Kringloop de Cirkel

Contact