Vergaderschema en vergaderstukken

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand. De raadscommissies vergaderen ook eenmalig per maand.

De vergaderdata vindt u in de kalender van het informatiesysteem van de gemeenteraad. Per vergadering vindt u de bijbehorende vergaderstukken. U kunt de kalender per week of per maand instellen. Ook kunt u de besluitenlijsten terugvinden in de kalender.

Contact