Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Vergaderschema en vergaderstukken

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand. De raadscommissies vergaderen ook eenmalig per maand.

De vergaderdata vindt u in de kalender van het informatiesysteem van de gemeenteraad. Per vergadering vindt u de bijbehorende vergaderstukken. U kunt de kalender per week of per maand instellen. Ook kunt u de besluitenlijsten terugvinden in de kalender.

Contact