Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Lintjes 2023

Op woensdagmorgen 26 april 2023 heeft burgemeester Céline Blom aan zes inwoners van de gemeente Nunspeet een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Vijf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en één van hen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op een later moment krijgt nog een inwoner een Koninklijke Onderscheiding.

De gedecoreerden:

Kees van Asselt (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

In zijn betaalde functie heeft de heer Van Asselt van 1968 tot 2017 met zijn zeer goede ICT-technische en organisatorische kennis in belangrijke mate bijgedragen aan de hedendaagse succesvolle bedrijfsvoering van ESA BV. Als vrijwillig secretaris van 1993 tot en met 2000 van de Stichting Charité te Elspeet begeleidde hij en zamelde hij goederen in voor transport naar o.a. Wit-Rusland. In de functie van penningmeester van de Hervormde Schoolvereniging op Gereformeerde Grondslag te Elspeet was hij 10 jaar actief, en ook enige tijd als lid van de ouderraad.

Sinds 1998 is hij een ruim deel van de week zeer actief als bestuurslid van de Hersteld Hervormde Gemeente te Elspeet en in diverse andere functies, waaronder sinds 2017 als president-kerkvoogd. Hij ondersteunt zijn zoon binnen diens eigen onderneming bij de boekhouding en serviceafhandeling. De heer Van Asselt staat bekend als een fijne collega en vrijwilliger met een enorme toewijding. Door zijn positieve uitstraling en luisterend oor laat hij iedereen in zijn waarde en verbindt hij mensen.

Jaap Boone (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Van 1986 tot 1996 heeft de heer Boone zich ingezet voor de Hervormde Radio Omroep als technicus en op die manier achter de mengtafel de programma’s verzorgd en uitgezonden. Daarnaast verzorgde hij voor de omroep allerlei financiële zaken passend bij zijn ruime werkervaring bij de Rabobank. Als vrijwilliger binnen de Hervormde Gemeente Nunspeet was hij van 1992 tot 2021 zeer actief, onder meer als secretaris, ouderling en scriba en binnen de communicatiecommissie. Voor de Stichting Philadelphia is hij sinds 2011 mentor van een bewoner.

Sinds 2019 zet hij zich bij de Voetbalvereniging Nunspeet in voor de sponsorcommissie en voor de gehele vereniging. Naast al het bovenstaande vrijwilligerswerk is de heer Boone mantelzorger voor zijn moeder sinds 2003. Hij wordt in zijn vrijwilligerswerk gekend als een toegewijd persoon die graag iemand wil helpen en zeer accuraat is. Hij is sociaal en rustig, heeft belangstelling voor iedereen en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Gerrit Hofman (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Sinds 1971 is de heer Hofman betrokken als actief lid bij het Elspeets Fanfare Korps en in verschillende functies, zoals bestuurslid en hulpdirigent. Hij vult vrijwillig sinds 2000 elk jaar bij meer dan tien mensen de belastingaangifte in. Bij de Boaz-Jachinschool in Elspeet was hij van 2002 tot en met 2007 penningmeester en medebestuurslid. De heer Hofman helpt startende ondernemers belangeloos met het opstarten van hun onderneming, het inspireren en het opzetten van de financiën. Hij spart sinds 2009 met ondernemers om zodoende een goed bedrijf neer te zetten. Voor het hospice in Nunspeet verzorgt hij sinds 2020 de financiën, is hij voorzitter van de sponsorclub en organiseert hij activiteiten. Namens welzijnsorganisatie Oranjehof in Elspeet bezoekt de heer Hofman sinds 2020 een keer per week twee broeders in Elspeet.

Hij staat erom bekend dat hij zijn tijd en talenten prijzenswaardig gebruikt om waar nodig hulp te bieden op onbaatzuchtige en oprechte wijze. Dat hij op latere leeftijd als ondernemer heeft gekozen voor meer vrijwilligerswerk binnen een hele andere tak van sport zegt iets over zijn vitaliteit en grote betrokkenheid.

Karla Eijnsbergen-Westerink (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Als deelneemster van de oefengroep en als gastvrouw heeft mevrouw Van Eijnsbergen zich van 1999 tot 2021 vrijwillig ingezet voor Nederland in Beweging (AVRO en Omroep MAX). Vanaf de pilots van Nederland in Beweging in 1999, is zij als deelneemster van de oefengroep minstens acht jaar betrokken geweest tijdens de opnamen van het programma of trad zij op als gastvrouw tijdens de auditierondes en opnamendagen. Sinds 2005 zet zij zich als vrijwilligster in bij welzijnsorganisatie Het Venster in Nunspeet, waar zij o.a. enthousiast actief is voor met name kwetsbare ouderen bij het ‘Meer bewegen voor ouderen’, koken in het dienstencentrum en andere activiteiten. Zo nodig volgt zij scholing of workshops om haar kennis bij te houden. Zij wordt omschreven als lief, zorgzaam en meelevend. Even een kaart, een telefoontje, een appje of een bezoekje aan/voor iemand van de kerk, buren, bekenden van Het Venster, leden van het koor of iemand van de gym is voor haar vanzelfsprekend. Als vrijwilligster wordt zij zeer gewaardeerd door haar positief-kritische houding waarmee zij steeds weer klaarstaat voor haar omgeving.

Bert van de Bunte (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Voor de Protestantse Gemeente Nunspeet (Driestwegkerk) heeft de heer Van de Bunte sinds 1990 diverse kerkelijke functies bekleed en/of activiteiten georganiseerd, waaronder als diaken, ouderling coördinator en in verschillende functies voor de organisatie van de zomeravonddiensten. Hij heeft zich ook al ruim 15 jaar ingezet voor de Oranjemarkt, waarvan de opbrengst wordt ingezet voor een groot aantal goede doelen. Als vrijwilliger voor cultureel centrum Veluvine is de heer Van de Bunte sinds 2021 gastheer bij de theatervoorstellingen die daar plaatsvinden. Ook is hij met veel plezier vrijwilliger sinds 2021 bij kringloopwinkel De Cirkel waar hij helpt met het sorteren, schoonmaken en verkopen van tweedehands spullen.

De heer Van de Bunte is een zeer gewaardeerde vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet voor de kerk, de organisaties waar hij actief is en voor zijn naasten. Hij is een zeer integere man die sociaal en vriendelijk is en altijd weer klaarstaat voor anderen. Hij heeft jaren bij zijn ouders gewoond en ook de laatste zorg voor zijn ouders voor zijn rekening genomen.

Malcolm Mason (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Mason was van 1970 tot en met 1980 als actief vrijwilliger in verschillende functies betrokken bij de Royal Air Forces Association (RAFA), Amsterdam branch, en als bestuurslid en voorzitter van 1980 tot en met 2021. Hij organiseerde 24 jaar lang de Remembrance Day op de Amsterdamse begraafplaats De Nieuwe Ooster, en zette zich in om de Poolse gemeenschap in Amsterdam te betrekken bij de herdenking op PoppyDay wat veel geduld en doorzettingsvermogen kostte, maar wat hem lukte. De heer Mason was actief tijdens de jaarlijkse RAFA European Area Conferences als vicevoorzitter en -president van de RAFA European Area Council. Hij organiseerde vele diensten om gevallenen in de oorlogen te herdenken, waaronder van Arnhem. Ook zorgde hij voor de oprichting van oorlogsmonumenten, o.a. van de crash in Westbeemster en organiseert hij sinds 1997 jaarlijks namens de RAFA een herdenkingsdienst op 4 mei bij het graf van de in WO II omgekomen RAF-piloot sgt. K.H. Dobb in Nederland met nog steeds nabestaanden en veel belangstellenden daarbij aanwezig.

De heer Mason staat bekend als iemand die veel kennis van en ervaring heeft met ceremonieel protocol. Zijn toewijding motiveert anderen om mee te doen, en zijn eervolle en vriendelijke benadering van eenieder ongeacht rang of stand krijgt veel respect.

Woutje Mulder-van de Beek (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Sinds 1990 is mevrouw Mulder bij De Ontmoeting in Nunspeet actief organisator van verschillende activiteiten en pastoraal begeleider. Zij zorgt ervoor dat mensen die niet zo zichtbaar zijn (met name nieuwkomers) zichtbaar gemaakt worden en zet mensen in hun eigen kracht. Momenteel speelt zij een rol via ‘Nunspeet biedt onderdak’, een organisatie die de werkzaamheden rond (Oekraïense) vluchtelingen in Nunspeet coördineert. Voor Amnesty International, afdeling Nunspeet, was zij actief van 2004 tot 2016. Als secretaris/voorzitter van Stichting Mozaïek (Multiculturele Vrouwengespreksgroep Nunspeet) heeft mevrouw Mulder zich ingezet van 2007 tot 2021. Zij was en is nog steeds voor een groot gedeelte de motor achter de organisatie van deze bijeenkomsten.

Mevrouw Mulder is in haar functie de verbinder geweest die de verschillende welzijnsorganisaties in de gemeente Nunspeet wist te betrekken bij de noden en behoeften van nieuwe inwoners en met name die van de vrouwen. Zij wordt omschreven als iemand die als geen ander verbinding weet te leggen, een luisterend oor heeft voor allen en onvermoeibaar is in het zoeken naar oplossingen en ook om daarbij actief te helpen.

(Mevrouw Mulder krijgt op een later moment haar onderscheiding.)

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)