Financiën

Wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding.

Begroting

Op Nunspeet.begroting.online.nl vindt u de actuele begroting van de gemeente Nunspeet.
Ook vindt u daar de begrotingen van voorgaande jaren.

Hoofdlijnenrapportages en jaarstukken

De hoofdlijnenrapportages en jaarstukken vanaf 2017 tot en met heden, zijn te vinden op Nunspeet.begrotingonline.nl.

Contact