Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan vindt u de bestemming van gebouwen en gronden. Zo weet u bijvoorbeeld of u op een bepaalde locatie wel of niet mag bouwen en hoe u een gebouw of perceel mag gebruiken. Het merendeel van onze geldende bestemmingsplannen vindt u online op Ruimtelijkeplannen.nl. Bel ons als u meer informatie nodig heeft.​

Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11

Wat u moet weten

Invloed uitoefenen op plannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op een bestemmingsplan.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Principeverzoek

Voor plannen waarvoor een bestemmingsplanwijziging of een nieuw bestemmingsplan nodig is, kunt u een principeverzoek indienen. Bij een principeverzoek legt u het plan voor aan het college zonder dat direct een bouwaanvraag of verzoek om bestemmingsplanwijziging wordt ingediend.

U kunt een principeverzoek indienen door het formulier principeverzoek (pdf, 117.13 KB) in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Het indienen van een principeverzoek kost € 342,90.

Meer informatie

Informatieboekje van principeverzoek tot bestemmingsplan (pdf, 841.47 KB).

Voor meer informatie over bestemmingsplannen en principeverzoeken kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur