Indienen ruimtelijk initiatief

Wilt u voor uzelf, samen met anderen of voor maatschappelijke doeleinden een ruimtelijk initiatief realiseren?

In Nunspeet kunt u al uw ruimtelijke initiatieven met ons delen. Aan de intaketafel bepalen wij welk traject het proces van uw ruimtelijke initiatief gaat volgen. Onder een ruimtelijk initiatief verstaan wij onder andere:

 

  • bouwen of verbouwen;
  • bomen kappen;
  • een uitrit realiseren;
  • ander gebruik realiseren;
  • een bedrijf starten.

U leest op deze pagina hoe wij uw ruimtelijke initiatief behandelen. 


Accordion item is ingeklapt

Wilt u bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u dan een omgevingsvergunning nodig. Als een plan niet past binnen het omgevingsplan, kunt u in principe geen vergunning krijgen. Soms is het toch mogelijk om af te wijken van het omgevingsplan of kunnen we het omgevingsplan aanpassen. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u weten waar u mag bouwen of verbouwen en waar u een winkel of horeca mag openen? Wilt u een bedrijf starten? Kijk dan op de site van de overheid die gaat over de Omgevingswet. Daar staat het omgevingsplan, de omgevingsvisie en algemene regels van gemeenten, provincies en het Rijk.

Accordion item is ingeklapt

Alle ruimtelijke initiatieven komen bij de gemeente Nunspeet binnen op één centrale plek. Uw ruimtelijke initiatief wordt eerst besproken aan de intaketafel ruimtelijke initiatieven. De intaketafel vindt iedere dinsdag plaats. Hier beoordelen wij wat voor uw initiatief de beste procedure is. 

Wij beoordelen of uw initiatief past binnen een van de onderstaande procedures: 

  • vooroverleg bouwplan (concrete bouwplannen);
  • aanvraag omgevingsvergunning;
  • oriënterend overleg (brede ruimtelijke initiatieven);
  • principeverzoek.
Accordion item is ingeklapt

U kunt via onderstaande knop het formulier als PDF downloaden en invullen. Bent u klaar? Dan stuurt u het formulier naar gemeente@nunspeet.nl. Wij beoordelen uw initiatief en nemen binnen 2 weken contact met u op. 

Aanvraagformulier ruimtelijk Initiatief

Accordion item is ingeklapt

Nadat uw initiatief is besproken aan de intaketafel nemen wij contact met u op. Wij geven aan welke procedure het beste past bij uw initiatief en informeren u over het vervolg van de procedure.

Accordion item is ingeklapt

Het indienen van een ruimtelijke initiatief kost geld. Wanneer u uw initiatief indient en deze besproken wordt aan de intaketafel ruimtelijke initiatieven, rekenen wij hiervoor een bedrag van € 87,15 (zoals opgenomen in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Nunspeet 2024). 

Dit bedrag moet u ook te betalen als blijkt dat uw initiatief niet mogelijk is. Nadat uw initiatief is besproken, adviseren wij welke vervolgprocedure het beste past bij uw initiatief. Hierbij ontvangt u van ons een kostenbegroting. In de Legesverordening is vastgelegd dat u 5 dagen bedenktijd heeft om te beslissen of u uw initiatief door wilt zetten. 


Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact