Kaveluitgifte

Verkoop bedrijfskavels in Nunspeet en Elspeet van start

De verkoop van 10 bedrijfskavels op Bedrijventerrein De Kolk fase 2 in Nunspeet en 4 bedrijfskavels op Bedrijventerrein fase 1 in Elspeet is gestart.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier inclusief de vereiste documenten te mailen naar kavels@nunspeet.nl . U kunt dit zich inschrijven uiterlijk donderdag 2 mei 2024 13.00 uur.  

Het inschrijfformulier plus alle overige info vindt u hieronder. 

Hebt u vragen, dan kunt u mailen naar kavels@nunspeet.nl.

Disclaimer: 
In het Didam-arrest bepaalde de Hoge Raad dat iedereen een gelijke kans moet krijgen als de overheid grond of vastgoed verkoopt. Binnen de gemeente worden dan ook géén lijsten bijgehouden van belangstellenden die aangeven interesse te hebben in nog uit te geven Bedrijfskavels. De gemeente bericht deze belangstellenden ook niet actief bij het in verkoop brengen van kavels, ook niet indien belangstellenden dit verzoeken of hebben verzocht. Er kan dus ook geen beroep worden gedaan op eerdere aanmeldingen voor kavels door belangstellenden.

Accordion item is ingeklapt

Verkoop bedrijfskavels Bedrijventerrein De Kolk fase 2 in Nunspeet 


Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier inclusief de vereiste documenten te mailen naar kavels@nunspeet.nl . U kunt dit zich inschrijven uiterlijk donderdag 2 mei 2024 13.00 uur.  

De gemeente Nunspeet is gestart met de uitgifte van tien bedrijfskavels op Bedrijventerrein De Kolk fase 2 in Nunspeet.

Hiervoor gelden o.a. de volgende voorwaarden die opgenomen zijn in de Beleidsnotitie: 

 • Standaard selectiecriteria: elke inschrijver moet hieraan voldoen om een bedrijfskavel te kunnen kopen.
 • Aanvullende selectiecriteria: met name van belang wanneer er meerdere inschrijvers zijn voor een bedrijfskavel.     

Daarnaast is er voor deze verkoop een Leidraad gemaakt waarin een beschrijving is opgenomen van de aangeboden bedrijfskavels. Hierin wordt ook het verloop van de uitgifte- en verkoopprocedure beschreven.

Standaard selectiecriteria 

Vanaf pagina 12 in de Beleidsnotitie staan de standaard selectiecriteria weergegeven. Denk hierbij aan de inschrijving KvK, maar ook dat inschrijving alleen openstaat voor bedrijven die – op het moment van inschrijving – minimaal één jaar gevestigd zijn in de gemeente Nunspeet.

Aanvullende selectiecriteria

 1. De aanvullende selectiecriteria staan vanaf pagina 14 in de Beleidsnotitie beschreven. Met onderstaande aanvullende selectiecriteria kunnen de inschrijvers extra punten verdienen.
  Bedrijven die aangewezen locaties in de plaats Nunspeet achterlaten, waar om verschillende redenen het wenselijk kan zijn dat een ruimtelijke en kwalitatieve verbetering of een andere invulling wenselijk is, ontvangen extra punten. We noemen dit Achterlaatlocaties. Aan de eigenaar van de Achterlaatlocatie worden wel verplichtingen opgelegd dat de gewenste herontwikkeling op de Achterlaatlocatie wordt gerealiseerd.
 2. Bedrijven die al gevestigd zijn in de gemeente Nunspeet en dit pand zelf gaan gebruiken ontvangen meer punten dan een bedrijf dat het pand gaat verhuren. Het hurende bedrijf dient gevestigd te zijn in de gemeente Nunspeet en er dient m.b.t. de verhuur contractueel een periode van minimaal vijf jaar gegarandeerd te worden.
 3. Bedrijven die een bepaald aantal werknemers in vaste dienstbetrekking hebben die op dat moment ook minstens één jaar zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente Nunspeet ontvangen extra punten.

Voor de volledige omschrijving van de criteria met toelichting verwijzen wij u naar de Beleidsnotitie. 

Leidraad

In de Leidraad staat een beschrijving van de aangeboden bedrijfskavels én zijn de uitgangspunten en wensen van de gemeente genoemd. Daarnaast wordt hierin ook het verloop van de uitgifte, de verkoopprocedure en het daarbij behorende tijdspad beschreven.  
Verder gelden de volgende verplichtingen:

 • Een EnergieManagementSysteem met accu voor opslag van elektriciteit.
 • Verplichte deelname aan het Parkmanagement.
 • De aanleg en instandhouding van parkeerplaatsen op eigen terrein.
 • Gedogen van en toegang geven tot hekwerken, wadi's, hagen, houtwallen, groenstroken en bewegwijzering.
 • Afvoer van vuil- en hemelwater op eigen terrein.
 • Geen ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen.
 • Geen mogelijkheid voor gebouwen die alleen bedoeld zijn voor opslag van goederen etc.

Voor de volledige omschrijving van een en ander alsmede de verplichtingen met toelichting verwijzen wij u naar de Leidraad. 

Gronduitgifteprijzen bedrijfskavels

De gronduitgifteprijs voor deze bedrijfskavels op De Kolk fase 2 is vastgesteld op:

 • Voor reguliere bedrijfskavels:  € 240,- per m2 exclusief btw
 • Voor de bedrijfskavel op een beeldbepalende locatie:  € 260,- per m2 exclusief btw. 

Beschikbaarheid documenten

De onderstaande documenten voor de verkoop van de bedrijfskavels op De Kolk fase 2 zijn beschikbaar:
 

Accordion item is ingeklapt

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier inclusief de vereiste documenten te mailen naar kavels@nunspeet.nl . U kunt dit zich inschrijven uiterlijk donderdag 2 mei 2024 13.00 uur.  

De gemeente Nunspeet is gestart met de uitgifte van de eerste 4 bedrijfskavels (ten zuiden van de supermarkt) op bedrijventerrein Elspeet fase 1 in Elspeet. In totaal zijn er 18 bedrijfskavels beschikbaar op Bedrijventerrein Elspeet. Op dit moment worden alleen de eerste 4 kavels (ten zuiden van de supermarkt) uitgegeven. De kavels in fase 2 volgen te zijner tijd.

Hiervoor gelden o.a. de volgende voorwaarden die opgenomen zijn in de Beleidsnotitie: 

 • Standaard selectiecriteria: elke inschrijver moet hieraan voldoen om een bedrijfskavel te kunnen kopen.
 • Aanvullende selectiecriteria: met name van belang wanneer er meerdere inschrijvers zijn voor een bedrijfskavel.     

Daarnaast is er voor deze verkoop een Leidraad gemaakt waarin een beschrijving is opgenomen van de aangeboden bedrijfskavels. Hierin wordt ook het verloop van de uitgifte- en verkoopprocedure beschreven.

Standaard selectiecriteria 

Vanaf pagina 12 in de Beleidsnotitie staan de standaard selectiecriteria weergegeven. Denk hierbij aan de inschrijving KvK, maar ook dat inschrijving alleen openstaat voor bedrijven die – op het moment van inschrijving – minimaal één jaar gevestigd zijn in de plaats Elspeet.
Ook geldt dat bedrijven zich kunnen inschrijven als ze in de afgelopen tien jaar minimaal twee jaar aantoonbaar in de plaats Elspeet waren gevestigd.

Aanvullende selectiecriteria

De aanvullende selectiecriteria staan vanaf pagina 14 in de Beleidsnotitie beschreven. Met onderstaande aanvullende selectiecriteria kunnen de inschrijvers extra punten verdienen.

 1. Bedrijven die aangewezen locaties in de plaats Elspeet achterlaten, waar om verschillende redenen het wenselijk kan zijn dat een ruimtelijke en kwalitatieve verbetering of een andere invulling wenselijk is, ontvangen extra punten. We noemen dit Achterlaatlocaties. Aan de eigenaar van de Achterlaatlocatie worden wel verplichtingen opgelegd dat de gewenste herontwikkeling op de Achterlaatlocatie wordt gerealiseerd.
 2. Bedrijven die al gevestigd zijn in de plaats Elspeet en dit pand zelf gaan gebruiken ontvangen meer punten dan een bedrijf dat het pand gaat verhuren. Het hurende bedrijf dient gevestigd te zijn in de plaats Elspeet en er dient m.b.t. de verhuur contractueel een periode van minimaal vijf jaar gegarandeerd te worden.
 3. Bedrijven uit de plaats Elspeet die een bepaald aantal werknemers in vaste dienstbetrekking hebben die op dat moment ook minstens één jaar zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente ontvangen extra punten. 

Voor de volledige omschrijving van de standaard en aanvullende criteria met toelichting verwijzen wij u naar de Beleidsnotitie. 

Leidraad

In de Leidraad staat een beschrijving van de aangeboden bedrijfskavels én zijn de uitgangspunten en wensen van de gemeente genoemd. Daarnaast wordt hierin ook het verloop van de uitgifte, de verkoopprocedure en het daarbij behorende tijdspad beschreven.  
Verder gelden de volgende verplichtingen:
- Een EnergieManagementSysteem met accu voor opslag van elektriciteit.
- Verplichte deelname aan het Parkmanagement.
- De aanleg en instandhouding van parkeerplaatsen op eigen terrein.
- Gedogen van en toegang geven tot hekwerken, wadi's, hagen, houtwallen, groenstroken en bewegwijzering.
- Afvoer van vuil- en hemelwater op eigen terrein.
- De aanleg en instandhouding van een groene voorzijde van de kavel met lage haag.
- Geen ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen.
- Geen mogelijkheid voor gebouwen die alleen bedoeld zijn voor opslag van goederen etc.
- In acht nemen ecologische maatregelen i.v.m. de das.

Gronduitgifteprijzen bedrijfskavels

De gronduitgifteprijs voor deze beeldbepalende bedrijfskavels op Bedrijventerrein Elspeet fase 1 is vastgesteld op € 190,- per m2 exclusief btw. 

Beschikbaarheid documenten

De onderstaande documenten voor de verkoop van de bedrijfskavels op Bedrijventerrein Elspeet fase 1 zijn beschikbaar.