Omgevingsplannen

In een omgevingsplan vindt u de bestemming van gebouwen en gronden. Zo weet u bijvoorbeeld of u op een bepaalde locatie wel of niet mag bouwen en hoe u een gebouw of perceel mag gebruiken. U vindt het omgevingsplan op ruimtelijkeplannen.nl. Bel ons als u meer informatie nodig heeft.​

Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11

Wat u moet weten

Invloed uitoefenen op plannen die in procedure zijn

Een omgevingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op een omgevingsplan.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingstafel

Denkt u er over na om uw woning te (ver)bouwen, of om de invulling voor uw bedrijfspand te wijzigen?

Met de Omgevingstafel kunnen initiatiefnemers hun ruimtelijke plannen bespreken met de gemeente Nunspeet.

Accordion item is ingeklapt

Met de Omgevingstafel kunnen initiatiefnemers hun ruimtelijke plannen bespreken met de gemeente Nunspeet.Het gaat hierbij meestal over plannen die niet passen binnen de regels van het Omgevingsplan. Daarnaast is de Omgevingstafel handig voor initiatiefnemers om de plannen met de gemeente te bespreken waarbij meerdere vakgebieden betrokken zijn. De plannen voor uw initiatief worden via de Omgevingstafel besproken voordat de officiële procedure is gestart.

De medewerkers van de gemeente Nunspeet geven een advies door middel van het toetsen op de haalbaarheid van uw initiatief binnen de vakgebieden die hierop van toepassing zijn. Het initia-tief wordt getoetst op punten die van toepassing zijn binnen de geldende kaders, wetten en regels. 

Accordion item is ingeklapt

Bij deze stap legt u uw initiatief voor aan de gemeente Nunspeet. Deze stap wordt ook wel ‘planverkenning’ genoemd. De medewerkers van de gemeente Nunspeet onderzoeken of uw plannen passen binnen de omgeving en of ze inhoudelijk haalbaar zijn.

Voor de planverkenning van uw initiatief zijn de nodige stakeholders aanwezig. Dit kunnen diverse teams vanuit de gemeente zijn, de Omgevingsdienst, de provincie en de veiligheidsregio. Samen met u verkennen wij op deze manier uw initiatief op de haalbaarheid binnen de geldende wetten en regelgeving. De Omgevingstafel legt een goede basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor uw initiatief.

Aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u tijdens het proces verkennen en begeleiden initiatief samen met de gemeente een over-eenstemming bereikt voor uw initiatief? U kunt een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via www.omgevingsloket.nl.

Indienen proces verkennen en begeleiden initiatief

Vul het digitale aanvraagformulier in, of stuur uw ondertekende formulier principeverzoek (pdf, 100.81 KB) volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:
Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

De kosten voor deze aanvraag staan vermeld in de tarieventabel van de Algemene legesverordening 2024.

 

Accordion item is ingeklapt

Een proces verkennen en begeleiden initiatief is een verzoek aan de gemeente om informa-tie. Tegen het antwoord hierop kunt u dan ook geen bezwaar maken. Dit kan pas als er een besluit is genomen op een  formeel ingediend verzoek om een formele planologische procedure voor uw plan.

Accordion item is ingeklapt

Het is mogelijk om vooruitlopend op een formele aanvraag omgevingsvergunning of een omgevingsoverleg/planverkenning eerst een oriënterend overleg te voeren met een medewerker van de gemeente Nunspeet. Dit is een mondeling overleg, waarin de haalbaarheid van uw project, de aandachtspunten en de procedure wordt besproken.

Wilt u een oriënterend overleg? Vul dan het digitale aanvraagformulier oriënterend overleg in of stuur het aanvraagformulier oriënterend overleg (pdf, 48.19 KB) ingevuld per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Meer informatie

Voor meer informatie over het Omgevingsplan en het Proces verkennen en begeleiden initiatief kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact