Onrendabel groen

Grenst uw kavel aan openbaar groen? Dan kunt u die grond misschien kopen.

​Wat u moet weten

De gemeente beoordeelt aan de hand van de Beleidsregel verkoop onrendabel groen (pdf, 454.27 KB) welke groenstroken voor verkoop in aanmerking komen. Daarnaast moet voor verkoop ook voldaan worden aan de overige randvoorwaarden van deze Beleidsregel, bijvoorbeeld dat verkoop alleen plaats vindt aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

In het collegebesluit van 7 juni 2022 is de ‘ontwerp verkoopkaart snippergroen 2022’ vastgesteld.

De ontwerp verkoopkaart snippergroen 2022 kunt u op de digitale kaart bekijken.

Tot 19 juli 2022 is het mogelijk om een inspraakreactie over deze ontwerp verkoopkaart in te dienen. Na 19 juli 2022 zal er een inspraaknota worden opgemaakt. Aan de hand van deze nota wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn aan de ontwerp verkoopkaart. Vervolgens zal de verkoopkaart definitief worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Op de verkoopkaart staan de volgende gebieden:

  • Nunspeet-Noord
  • Nunspeet-West
  • Nunspeet-Oost
  • Nunspeet-Centrum
  • Elspeet
  • Vierhouten
  • Hulshorst

Aan deze verkoopkaarten kunnen pas rechten ontleend worden indien een koopovereenkomst conform de ‘Beleidsregel verkoop onrendabel groen’ tussen de gemeente Nunspeet en de betreffende koper is gesloten.

Aanvragen

Staat het perceel dat u wilt kopen op de kaart? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Naast digitaal met DigiD, kunt u het ook schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier verzoek aankoop openbaar groen (pdf, 91.56 KB)

Vult u dit volledig in en en stuur het ondertekend per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stuk snippergroen is € 75,- per m², kosten koper. “Kosten koper” betekent dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

Meer informatie

Vraag naar een medewerker Grondzaken via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of stuur een e-mail naar gemeente@nunspeet.nl

Ook kunt u de meest gestelde vragen (pdf, 140.42 KB) lezen.