Snippergroen

Grenst uw kavel aan openbaar groen? Dan kunt u die grond misschien kopen.

​Wat u moet weten

De gemeente beoordeelt aan de hand van de Beleidsregel verkoop onrendabel groen (pdf, 454.27 KB) welke groenstroken voor verkoop in aanmerking komen. Daarnaast moet voor verkoop ook voldaan worden aan de overige randvoorwaarden van deze Beleidsregel, bijvoorbeeld dat verkoop alleen plaats vindt aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Verkoopkaart snippergroen 2023

U kunt de diverse verkoopkaarten hieronder bekijken. Via een digitale kaart kunt u zien welk snippergroen wordt aangeboden. Dit geldt voor de volgende gebieden:

Op de verkoopkaart staan de volgende gebieden

  • Nunspeet-Noord
  • Nunspeet-West
  • Nunspeet-Oost
  • Nunspeet-Centrum
  • Elspeet
  • Vierhouten
  • Hulshorst

Aan deze verkoopkaarten kunnen pas rechten ontleend worden indien een koopovereenkomst conform de ‘Beleidsregel verkoop onrendabel groen’ tussen de gemeente Nunspeet en de betreffende koper is gesloten.

Aanvragen

Staat het perceel dat u wilt kopen op de kaart? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Naast digitaal met DigiD, kunt u het ook schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier verkoop snippergroen (pdf, 62.73 KB)

Vult u dit volledig in en en stuur het ondertekend per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stuk snippergroen is € 75,– per m², kosten koper. “Kosten koper” betekent dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

Meest gestelde vragen

Accordion item is ingeklapt

De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond is € 75,– per m², kosten koper. “Kosten koper” betekent dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

De notariskosten voor het passeren van de leveringsakte en het inschrijven in de openbare registers verschillen per notaris. U kunt dit van te voren nagaan bij een notaris naar uw keuze.

Accordion item is ingeklapt

In principe wordt er een vaste vierkante meterprijs van € 75,– gehanteerd. Alleen in het geval het betreffende perceel groter is dan 100 m², heeft u de mogelijkheid een taxatie te laten uitvoeren. Degene die om de taxatie verzoekt zal hiervoor de kosten dragen. Enerzijds kan een groter stuk grond tot een significante waardevermeerdering van de particuliere kavel leiden. Anderzijds wil de gemeente de koper bij een grote oppervlakte de mogelijkheid bieden een lagere prijs te bedingen.

Accordion item is ingeklapt

Als een groenstrook niet op deze verkoopkaart staat, betekent dit dat de gemeente op dit moment niet tot verkoop van het perceel zal overgaan.

Het streven is om de verkoopkaart Snippergroen jaarlijks te actualiseren. Bij actualisatie wordt onder andere naar aanleiding van verzoeken bekeken of er eventueel meer groenstroken in aanmerking komen voor plaatsing op de verkoopkaart. Dit gebeurt door toetsing aan de uitgangspunten van de ‘Beleidsregel Verkoop onrendabel groen’.

Om voor beoordeling bij de volgende actualisering van de verkoopkaart snippergroen in aanmerking te komen kunt u digitaal, met DigiD of via het ‘aanvraagformulier verzoek aankoop openbaar groen’ een verzoek tot verkoop van de grond naast uw woning indienen.

Accordion item is ingeklapt

Staat het stukje groen dat grenst aan uw perceel op de verkoopkaart en wilt u dit kopen? Vult u dan het aanvraagformulier in. Vanaf dat moment zetten wij de verdere procedure in gang. De gemeente beoordeelt aan de hand van de uitgangspunten van de ‘Beleidsregel Verkoop onrendabel groen’ welke groenstroken in beginsel voor verkoop in aanmerking komen.

Daarnaast moet voor verkoop ook voldaan worden aan de overige randvoorwaarden van deze Beleidsregel, bijvoorbeeld dat verkoop alleen plaats vindt als er geen sprake is van beeldbepalend- of functioneel groen of dat de gemeente de grond in de toekomst nodig heeft voor bijvoorbeeld verkeersdoeleinden.

De beoordeling van de overige randvoorwaarden wordt uitgezet. Ook zal er via een Klic melding opgevraagd worden of er geen kabels/leidingen in de betreffende grond aanwezig zijn. Dit proces kan een aantal weken duren. Als aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, ontvangt u van ons een concept koopovereenkomst.

Als u het eens bent met dit concept, gaan wij over tot het kadastraal splitsen, dan wel het vooraf inmeten van het perceel. Dit duurt maximaal 6 weken.

Wanneer wij de ondertekende koopovereenkomst van u retour hebben ontvangen, zorgen wij voor verzending aan de notaris van uw keuze. De notaris zal met u een afspraak maken om de leveringsakte zo spoedig mogelijk te laten passeren.

Let op! U dient na overdracht het perceel in overeenkomstig het tijdelijke omgevingsplan dan wel de eerst volgende wijziging van het omgevingsplan ter plaatse te gebruiken.

Accordion item is ingeklapt

Verkoop van snippergroen zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, zelfs niet als het perceel op de verkoopkaart aangemerkt is als verkoopbaar. Verkoop is bijvoorbeeld toch niet mogelijk wanneer na de klic-melding blijkt dat er kabels en/of leidingen in het perceel liggen en het betreffende nutsbedrijf en/of netbeheerder niet wil meewerken aan verkoop. Over het algemeen willen nutsbedrijven en netbeheerders gewoon meewerken aan de verkoop van het perceel snippergroen, met de voorwaarde dat er in de koopovereenkomst een recht van opstal wordt opgenomen of dat er afspraken worden gemaakt over de ligging en bereikbaarheid van de kabels en/of leidingen.

Accordion item is ingeklapt

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop, dat wil zeggen het moment waarop de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.

Accordion item is ingeklapt

Huurders van een woning kunnen geen snippergroen van de gemeente kopen. Snippergroen wordt alleen verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel en niet aan huurders. Wanneer u huurt van een woningbouwvereniging, kan dus alleen de corporatie overgaan tot koop van het snippergroen. Wanneer u huurt van een particulier, moet u zelf met de verhuurder in gesprek gaan over de eventuele aankoop van gemeentegrond. De verhuurder zal dan over moeten gaan tot koop van het snippergroen.

Meer informatie

Vraag naar een medewerker Grondzaken via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of stuur een e-mail naar gemeente@nunspeet.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact