Oprit aanvragen of wijzigen

Wilt u een oprit voor uw woning of bedrijfsgebouw aanleggen of veranderen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat u moet weten

Wat u moet weten over het aanvragen of wijzigen van een oprit:

  • Een inrit of uitrit is een aansluiting op de openbare weg. Omdat de gemeente eigenaar is van de weg, wordt uw aanvraag ook beoordeeld op basis van de APV.
  • De aanpassingen in de openbare ruimte, zoals aanpassingen aan trottoir of weg, worden uitgevoerd door de gemeente.
  • Uw inrit of uitrit mag niet ten koste gaan van de veiligheid of bruikbaarheid van de weg.
  • Voeg bij het aanvraagformulier ook tekeningen van de oude en nieuwe situatie, met maatvoering.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van de vergunning:

  • Er is een vast bedrag per aanvraag van € 87,15.
  • De verhoging voor het onderdeel in- of uitrit bedraagt: €16,40.
  • Kosten die de gemeente maakt voor de aanleg worden ook aan u doorberekend. Deze kosten kunt u opvragen bij de gemeente.

Let op: als u de vergunningaanvraag indient, bent u deze kosten verschuldigd, ook als de vergunning wordt geweigerd.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact