Oprit aanvragen of wijzigen

Wilt u een oprit voor uw woning of bedrijfsgebouw aanleggen of veranderen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat u moet weten

  • Een inrit of uitrit is een aansluiting op de openbare weg. Omdat de gemeente eigenaar is van de weg, wordt uw aanvraag ook beoordeeld op basis van de APV
  • De aanpassingen in de openbare ruimte, zoals aanpassingen aan trottoir of weg, worden uitgevoerd door de gemeente
  • Uw inrit of uitrit mag niet ten koste gaan van de veiligheid of bruikbaarheid van de weg
  • Voeg bij het aanvraagformulier ook tekeningen van de oude en nieuwe situatie, met maatvoering

Kosten

  • Er is een vast bedrag per aanvraag van € 85,-
  • De verhoging voor het onderdeel in- of uitrit bedraagt: €16,-
  • Kosten die de gemeente maakt voor de aanleg worden ook aan u doorberekend. Deze kosten kunt u opvragen bij de gemeente

Let op: als u de vergunningaanvraag indient, bent u deze kosten verschuldigd, ook als de vergunning wordt geweigerd.