Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Dit betekent dat we de riolering vanaf het hoofdriool tot aan het aansluitpunt op de erfgrens van uw terrein aanleggen. Een aansluiting vraagt u 8 weken voor de aansluitdatum aan via onderstaand formulier. De aansluiting vanuit uw woning of gebouw tot de erfgrens legt u zelf aan.

Wat u moet weten

Wat u moet weten over het aansluiten van het riool:

  • De werkzaamheden gebeuren door of namens de gemeente.
  • De kosten van deze werkzaamheden zijn voor rekening van de aanvrager.
  • Aansluiting gebeurt in overleg met de eigenaar en/of gebruiker.
  • Voor elk perceel wordt in principe een afzonderlijke aansluiting op het gemeenteriool aangebracht.
  • Bij nieuwbouw hemelwater altijd infiltreren op eigen terrein.

Aanvragen

Naast digitaal met DigiD, kunt u het ook schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier verzoek aansluiting openbare riolering. De gemeente behandelt uw aanvraag (binnengebied) binnen 6-8 weken. Gaat uw aanvraag gaat over een locatie in het buitengebied dan duurt het ongeveer 12 weken.

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting dient u een situatieschets bij te voegen. Op de schets dient duidelijk te zijn aangegeven:

  • de locatie van het perceel aan de openbare weg;
  • de locatie van het aan te sluiten pand op het perceel.

Stuur het aanvraagformulier met de situatieschets ingevuld en ondertekend per e-mail naar gemeente@nunspeet.nl, of per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Kosten

De aanvraag van een rioolaansluitvergunning kost € 16,40. De overige kosten verschillen per diameter aansluiting. Vooraf wordt u op de hoogte gesteld van de geraamde aansluitkosten. Hiervoor krijgt u een rekening.

Let op: in het buitengebied waar drukriolering toegepast wordt, worden de werkelijke kosten berekend.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)