Slopen en asbest verwijderen

Wilt u een pand slopen? Of een gedeelte daarvan? Meestal heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u het melden bij de gemeente als u meer dan 10m3 sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt. De melding voorzien van de vereiste bijlagen moet ten minste 4 weken voor u wilt beginnen bij ons binnen zijn.

Wat u moet weten

Asbest verwijderen

Komt er asbest vrij bij de sloop? Meld dit altijd bij de gemeente. Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Verwijderen van asbest, of materiaal waar asbest in zit, moet volgens strikte regels. Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij? Toon dan in de melding aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat. Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd dan is het zeker dat er geen asbest aanwezig is. Voor meer informatie belt u met de gemeente: (0341) 25 99 11.

Geen melding

Als blijkt dat uw melding niet compleet is wordt u hiervan in kennis gesteld en moet u een nieuwe melding doen. De termijn van vier weken is opnieuw van toepassing.

Wanneer vergunning nodig

U hebt in ieder geval een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur