Slopen en asbest verwijderen

Wilt u een pand slopen? Of een gedeelte daarvan? Meestal heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u het melden bij de gemeente als u meer dan 10m3 sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt. De melding voorzien van de vereiste bijlagen moet ten minste 4 weken voor u wilt beginnen bij ons binnen zijn.

Wat u moet weten

Asbest verwijderen

Komt er asbest vrij bij de sloop? Meld dit altijd bij de gemeente. Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Verwijderen van asbest, of materiaal waar asbest in zit, moet volgens strikte regels. Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Instanties die betrokken zijn wanneer er asbest in bodem wordt aangetroffen kunt u ook vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij? Toon dan in de melding aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat. Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd dan is het zeker dat er geen asbest aanwezig is. Voor meer informatie belt u met de gemeente: (0341) 25 99 11.

Geen melding

Als blijkt dat uw melding niet compleet is wordt u hiervan in kennis gesteld en moet u een nieuwe melding doen. De termijn van vier weken is opnieuw van toepassing.

Wanneer vergunning nodig

U hebt in ieder geval een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

 • Als u wilt slopen aan een erkend monument.
 • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. Naast een startbedrag kunnen er afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren ook extra kosten in rekening gebracht worden. Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is dat afhankelijk van de bouwkosten. Ook als afgeweken moet worden van het omgevingsplan of een welstandsadvies noodzakelijk is, kost dit extra. 

Lees meer over de kosten van een omgevingsvergunning in de legesverordening 2024.

Asbest weghalen

Als particulier mag u zelf 35 m2 asbest, of materiaal waar asbest in zit, wegbrengen. U meldt dit minimaal 5 dagen vooraf via het Omgevingsloket. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsbrief. Asbest kunt u inleveren bij Van Werven Recycling en Remondis Dusseldorp B.V.. De bevestigingsbrief neemt u mee. Komt het asbest vrij bij het (deels) slopen van een gebouw, dan doet u eerst een sloopmelding.

Accordion item is ingeklapt
 • U mag als particulier maximaal 35 m2 per adres (kadastraal perceel) inleveren, dit mag in meerdere keren tot het maximum per adres.
 • Het asbest en asbestverdacht materiaal moet dubbel ingepakt worden in stevig doorzich-tig plastic, geen vuilniszakken.
 • Verwijdering van asbest is op eigen risico.
Accordion item is ingeklapt

Van Werven Recycling

 • Locatie: Middeldijk 16 in Hattemerbroek. Telefoon: (038) 376 14 49. Geopend op maandag tot en met vrijdag: 07.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur
 • Locatie: Bovendwarsweg 93 in Oldebroek. Telefoon: (0525) 63 33 23. Geopend op maandag tot en met vrijdag: 07.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur en op zater-dag van 09.00 - 12.00 uur

Remondis Dusseldorp B.V.

 • Tolweg 12-14 in Ermelo. Telefoon: (0341) 56 57 55. Geopend op maandag tot en met vrijdag: 07.30 - 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur

Let op: u moet bij de bedrijven betalen voor het wegbrengen. Informeer vooraf bij de bedrijven naar de geldende tarieven.

U meldt zich bij 1 van onze medewerkers en geeft uw bevestigingsbrief af. De pakketten legt u zelf in de daarvoor bestemde container op het brengstation.

Accordion item is ingeklapt
 • Geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien;
 • Asbesthoudende vloertegels;
 • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Tips voor het verwijderen en inpakken:

 • gebruik een goed mondkapje en wegwerpoverall;
 • maak het te verwijderen asbest nat;
 • reinig uw schoeisel na afloop;
 • plak scherpe hoeken en randen af om doorscheuren van inpakmateriaal te voorkomen;
 • maak handzame pakketten, u legt het namelijk zelf in de container.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact