Ter overbrugging in een recreatiewoning

Met de Overbruggingsregeling kunt u tijdelijk in een recreatieverblijf wonen wanneer u in afwachting bent van de oplevering van uw nieuwe woonruimte.

Wat u moet weten

Voorwaarden

Uw situatie moet tenminste aan één van de volgende twee mogelijkheden voldoen:

  • U wilt tijdelijk een recreatieverblijf bewonen ter overbrugging van een periode tussen het verlaten van een oude (huur -of koop)woning en het betrekken van een nieuwe (huur -of koop)woning
  • U wilt tijdelijk een recreatieverblijf bewonen ter overbrugging van een periode tussen de verkoop van de oude woning en het zoeken en betrekken van een nieuwe woning

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen. Voorwaarden zijn onder andere dat u aantoonbaar een economische en/of sociale binding heeft met de gemeente Nunspeet. Alle overige voorwaarden lees u in de Overbruggingsregeling (pdf, 144.71 KB).

Aanvragen

Wij adviseren u voordat u de aanvraag indient eerst contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) om de voorwaarden te bespreken. U kunt de afdeling VTH telefonisch bereiken via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of e-mailen naar gemeente@nunspeet.nl. U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.nl. De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 8 weken. De beslistermijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Let op: deze omgevingsvergunning is voor de periode van maximaal één jaar waarbij verlenging niet mogelijk is.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een vergunning zijn € 444,30.