Ter overbrugging in een recreatiewoning

Met de Overbruggingsregeling kunt u tijdelijk in een recreatieverblijf wonen wanneer u in afwachting bent van de oplevering van uw nieuwe woonruimte.

Wat u moet weten

Voorwaarden

Uw situatie moet tenminste aan één van de volgende twee mogelijkheden voldoen:

  • U wilt tijdelijk een recreatieverblijf bewonen ter overbrugging van een periode tussen het verlaten van een oude (huur -of koop)woning en het betrekken van een nieuwe (huur -of koop)woning
  • U wilt tijdelijk een recreatieverblijf bewonen ter overbrugging van een periode tussen de verkoop van de oude woning en het zoeken en betrekken van een nieuwe woning

Het recreatieverblijf mag 6 maanden voor aanvang van de tijdelijke bewoning niet al (tijdelijk) bewoond zijn geweest. Daarnaast geldt als voorwaarde dat u aantoonbaar een economische en/of sociale binding heeft met de gemeente Nunspeet.

Aanvragen

Wij adviseren u voordat u de aanvraag indient eerst contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) om de voorwaarden te bespreken. U kunt de afdeling VTH telefonisch bereiken via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of e-mailen naar gemeente@nunspeet.nl. U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.nl. De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 8 weken. De beslistermijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Let op: deze omgevingsvergunning is voor de periode van maximaal één jaar waarbij verlenging niet mogelijk is.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een vergunning zijn € 431,30.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur