Tijdelijke bewoning bijgebouwen

Vanwege krapte op de woningmarkt en het tekort aan betaalbare woningen binnen de gemeente Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de beleidsregel 'Tijdelijke bewoning bijgebouwen' vast te stellen. Deze beleidsregel is in werking getreden op 26 oktober 2022 en maakt het onder voorwaarden mogelijk dat woningzoekenden (vooral jongeren/starters) uit de eigen gemeente voor een periode van maximaal vijf jaar gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om te wonen in een bijgebouw, solitaire recreatiewoning of chalet.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verschuldigd.

Heeft u een gebouw op uw erf die u mogelijk beschikbaar wilt stellen voor tijdelijke bewoning of bent u al (tijden) op zoek naar woonruimte? Dan kunt u een e-mail sturen naar tijdelijkwonen@nunspeet.nl of met ons contact opnemen via (0341) 25 99 11.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact