Vooroverleg bouwplan

Uw bouwplan kunt u bij de gemeente laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U weet dan of het plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van welstand of monumentenzorg.

Wat u moet weten

Wat is het voordeel van een vooroverleg?

Nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw (complexe) plan kans van slagen heeft en bespaart u kosten die voor een uitgewerkte definitieve aanvraag nodig zijn.

  • U hoeft niet meteen aan alle wettelijke indieningsvereisten te voldoen
  • U krijgt een schriftelijke reactie op de vraag of uw plannen wel of niet mogelijk zijn
  • U weet voor welke onderdelen u een omgevingsvergunning moet aanvragen
  • U weet of u in aanmerking komt voor de procedure flitsvergunning (verkorte behandeltermijn)

Procedure

  • Eerst wordt er gekeken of er voor uw plan een vergunning nodig is
  • Daarna wordt het getoetst aan het bestemmingsplan
  • Als laatste wordt het plan beoordeeld aan de welstandseisen uit de welstandsnota
  • U krijgt schriftelijk bericht van de beoordelingsresultaten
  • Na een positieve beoordeling kunt u uw verzoek verder aanvullen en indienen als een aanvraag omgevingsvergunning

Let op: het antwoord op de aanvraag van een schetsplan is een principe-uitspraak, er zijn geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden.

Aanvragen

U doet een aanvraag vooroverleg bouwplan via het Omgevingsloket Online.

Leest u eerst de instructies goed door.

Let op: u krijgt niet direct na het doen van een aanvraag een ontvangstbericht. Wij sturen u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Kosten

Het verzoek vooroverleg bouwplan kost € 85,-.

Als binnen 6 maanden na de reactie op het verzoek om vooroverleg voor het plan een definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt ontvangen wordt het basistarief voor de aanvraag omgevingsvergunning (€ 85,-) niet in rekening gebracht.