Vooroverleg bouwplan

Uw bouwplan kunt u bij de gemeente laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U weet dan of het plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van welstand of monumentenzorg.

Wat u moet weten

Wat is het voordeel van een vooroverleg?

Nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw (complexe) plan kans van slagen heeft en bespaart u kosten die voor een uitgewerkte definitieve aanvraag nodig zijn.

  • u hoeft niet meteen aan alle wettelijke indieningsvereisten te voldoen;
  • u krijgt een schriftelijke reactie op de vraag of uw plannen wel of niet mogelijk zijn;
  • u weet voor welke onderdelen u een omgevingsvergunning moet aanvragen;
  • u weet of u in aanmerking komt voor de procedure flitsvergunning (verkorte behandeltermijn).

Procedure

  • Eerst wordt er gekeken of er voor uw plan een vergunning nodig is.
  • Daarna wordt het getoetst aan het bestemmingsplan.
  • Als laatste wordt het plan beoordeeld aan de welstandseisen uit de welstandsnota.
  • U krijgt schriftelijk bericht van de beoordelingsresultaten.
  • Na een positieve beoordeling kunt u uw verzoek verder aanvullen en indienen als een aanvraag omgevingsvergunning.

Let op: het antwoord op de aanvraag van een schetsplan is een principe-uitspraak, er zijn geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden.

Aanvragen

U doet een aanvraag vooroverleg bouwplan via het Omgevingsloket Online.

Leest u eerst de instructies goed door.

Let op: u krijgt niet direct na het doen van een aanvraag een ontvangstbericht. Wij sturen u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

Het verzoek vooroverleg bouwplan kost € 85,–.

Als binnen 6 maanden na de reactie op het verzoek om vooroverleg voor het plan een definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt ontvangen wordt het basistarief voor de aanvraag omgevingsvergunning (€ 85,-) niet in rekening gebracht.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact