Burgerfonds vitale kernen

De gemeente Nunspeet stimuleert burgerinitiatieven.

Wat u moet weten

Hebt u een goed idee om uw omgeving mooier en prettiger te maken? Om u met anderen in te zetten voor uw wijk of buurt, samen op te trekken met anderen, andere mensen te ontmoeten of activiteiten te ondernemen?

Doe dan een beroep op het Burgerfonds ‘Vitale Kernen’. Dit is ingesteld voor lokale burgerinitiatieven in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang van onze samenleving. Deze zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. De gemeente kent hierin een bescheiden rol door het scheppen van voorwaarden en het (financieel) stimuleren van lokale initiatieven.

Toekenningscriteria

Om in aanmerking te komen voor toekenning van een aanvraag moet deze voldoen aan minimaal twee van de onderstaande criteria:

  • de aanvragen gaan uit van een maatschappelijk belang en hebben een stimulerend effect voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de betreffende kern of wijk;
  • de aanvragen bevorderen een gezonde leefstijl in de betreffende kern of wijk;
  • de aanvragen zijn aanvullend op de activiteiten die al plaatsvinden of aanvragen die vernieuwend zijn;
  • de aanvragen zijn erop gericht dat andere organisaties, personen of bedrijven meebetalen, waardoor er meerdere mensen betrokken zijn bij het initiatief.

Daarnaast moet de aanvraag voldoen aan alle onderstaande criteria:

  • de aanvragen moeten worden ingediend via het volledig ingevulde aanvraagformulier voorzien van een realistisch financieel overzicht;
  • de aanvragen houden rekening met bestaande wet- en regelgeving en houden rekening met vergunningseisen;
  • de aanvragen worden (voor zover mogelijk) ingediend in samenwerking en afstemming met de dorps- of buurtvereniging of het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet;
  • de aanvragen hebben aandacht voor inbedding/borging voor de toekomst.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)