Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Energietoeslag

Vanwege de huidige hoge energielasten is er voor mensen met een laag inkomen de energietoeslag. De gemeente Nunspeet heet besloten de energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht te verhogen van € 1.300,-- naar € 1.800,--. De energietoeslag 2022 is aan te vragen in de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023. Het kabinet heeft aangekondigd aan een regeling te werken voor de energietoeslag in 2023 (de Wet energietoeslag 2023). Hierover zal naar verwachting in juni 2023 meer duidelijkheid komen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kunt u dat op deze website lezen.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een bijdrage via de gemeente, zodat inwoners met een laag inkomen de energielasten kunnen betalen. De energietoeslag 2022 kan in de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023 slechts één keer per huishouden worden verstrekt.

Verhoging van de energietoeslag in februari 2023

De energietoeslag in de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023 heet de ‘energietoeslag 2022’. De gemeente Nunspeet heeft besloten om vooruitlopend op de Wet energietoeslag 2023 de energietoeslag 2022 te verhogen met een bedrag van € 500,--. Het totale bedrag van de energietoeslag 2022 wordt hiermee € 1.800,--. Ieder huishouden dat al een bedrag van € 1.300,-- heeft ontvangen, krijgt van de gemeente een nabetaling van € 500,--. Deze nabetaling vindt plaats in februari 2023. Iedereen die recht heeft op deze nabetaling ontvangt hier persoonlijk een brief over van de gemeente. U hoeft geen nieuwe aanvraag bij de gemeente in te dienen voor deze nabetaling. De energietoeslag 2022 kan in de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023 slechts één keer per huishouden worden toegekend.

Versoepeling voorwaarden

De gemeente Nunspeet heeft besloten de inkomensgrenzen voor de energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht te versoepelen doordat de inkomensgrenzen zijn verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben recht op een energietoeslag van € 1.800,--. Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum hebben recht op 50% van dit bedrag (= € 900,--).

Mijn aanvraag is al eerder afgewezen, wat moet ik nu doen?

De gemeente beoordeelt alle afgewezen aanvragen opnieuw, omdat de voorwaarden met terugwerkende kracht zijn versoepeld. U hoeft dus geen aanvraag voor een herbeoordeling in te dienen. Wordt uw aanvraag na herbeoordeling alsnog toegekend? Dan ontvangt u hier van ons persoonlijk bericht over. De gemeente verwacht uiterlijk 31 maart 2023 de herbeoordelingen te hebben afgerond. Heeft u na 31 maart 2023 geen bericht gehad, maar denkt u dat u toch in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0341) 259911 of via het contactformulier Energietoeslag.

Energietoeslag in 2023

Het kabinet heeft aangekondigd ook in 2023 een energietoeslag te willen verstrekken. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe deze energietoeslag vorm gegeven zal worden en wat de voorwaarden zullen zijn. Dit zal duidelijk zijn zodra het kabinet de Wet energietoeslag 2023 heeft aangenomen. Het kabinet zal naar verwachting in juni 2023 duidelijkheid geven over de energietoeslag 2023.

Let op: denkt u dat u geen recht hebt op de verstrekte energietoeslag of u wilt de toeslag terugstorten? Neem dan eerst contact op met de gemeente via tel. (0341) 25 99 11.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u:

  • 18 jaar of ouder bent en een zelfstandige huishouding voert; en
  • in de gemeente Nunspeet woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft (maximaal 130% van het sociaal minimum). Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

Inkomensgrenzen tot 130% van de geldende bijstandsnorm:

Inkomensgrenzen* 2022
 Inkomen tot 120% van het sociaal minimumInkomen tot 130% van het sociaal minimum
Hoogte energietoeslag € 1.800 € 900**
Alleenstaande € 1.256,07 € 1.360,75
Alleenstaande ouder € 1.256,07 € 1.360,75
Gehuwden/samenwonenden € 1.794,40 € 1.943,93
Alleenstaande (gepensioneerd) € 1.397,27 € 1.513,71
Gehuwden/samenwonenden (gepensioneerd) € 1.892,81 € 2.050,55
Inkomensgrenzen* 2023
 Inkomen tot 120% van het sociaal minimumInkomen tot 130% van het sociaal minimum
Hoogte energietoeslag € 1.800 € 900**
Alleenstaande € 1.363,06 € 1.476,65
Alleenstaande ouder € 1.363,06 € 1.476,65
Gehuwden/samenwonenden € 1.947,22 € 2.109,49
Alleenstaande (gepensioneerd) € 1.516,97 € 1.643,39
Gehuwden/samenwonenden (gepensioneerd) € 2.060,21 € 2.231,90

*Dit betreft het netto-maandinkomen zonder vakantietoeslag.

**huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor € 900,- per huishouden.

U heeft geen recht op de Energietoeslag als u:

  • Geen zelfstandige huishouding voert;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Schriftelijk aanvragen

U kunt de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen via het pdf-formulier.

Kostendeler

Bent u een kostendeler? De energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan!

Telt de Energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de Energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? U kunt hiervoor terecht bij het Financieel Trefpunt, iedere donderdagochtend is er een inloopspreekuur tussen 10 uur – 12 uur, in de bibliotheek bij de Veluvine.

Wilt u uw energierekening verlagen? Dan kunt u een energiemaatje aanvragen om u hierbij te helpen.

Hulpfonds Nunspeet

Komt u niet in aanmerking voor de regeling van de gemeente of is deze regeling ontoereikend? Kijk dan of Stichting Hulpfonds Nunspeet u kunt helpen.

 

Contact