Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Energietoeslag

In 2023 is er opnieuw een energietoeslag. De ‘Energietoeslag 2023’ is aan te vragen vanaf 1 november 2023 tot en met 30 juni 2024. De Energietoeslag is een tegemoetkoming in de gestegen energielasten voor huishoudens met weinig inkomen.

Accordion item is ingeklapt

Nee. Iedere inwoner die vóór 1 juli 2023 een energietoeslag heeft ontvangen, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Deze groep ontvangt hier een brief over van de gemeente. De gemeente betaalt de energietoeslag op het bij ons bekende rekeningnummer automatisch aan uit.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente zal naar verwachting de Energietoeslag 2023 betalen in november 2023 aan iedere inwoner die vóór 1 juli 2023 al een energietoeslag heeft ontvangen.

Accordion item is ingeklapt

Ja. In dat geval moet u zelf een aanvraag indienen. U kunt een digitale aanvraag doen via deze website.

Accordion item is ingeklapt

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • U woont en verblijft in de gemeente Nunspeet;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U heeft een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum. Inkomensgrenzen.  
 • De Energietoeslag 2023 wordt in de periode november 2023 tot en met 30 juni 2024 maximaal één keer per huishouden toegekend.
 • U heeft uw aanvraag uiterlijk 30 juni 2024 ingediend. Heeft u vóór 1 juli 2023 een Energietoeslag ontvangen? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. U krijgt dan automatisch de Energietoeslag 2023 op het bij ons bekende rekeningnummer uitgekeerd.  
 • Bent u gehuwd of woont u samen? Dan gelden de voorwaarden voor u samen. U dient gezamenlijk één aanvraag in.

Er is geen vermogenstoets.
Let op: woont u in een inrichting of instelling? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Energietoeslag 2023. U moet hiervoor wel een aanvraag indienen.

Accordion item is ingeklapt

U kunt de Energietoeslag 2023 aanvragen door gebruik te maken van onderstaand digitaal aanvraagformulier. Houdt de volgende gegevens hiervoor bij de hand:

 • DigiD-inloggegevens;
 • Een kopie van een identiteitskaart of paspoort;
 • Bewijsstukken van inkomen (bv. loonstroken, uitkeringsspecificaties, bankafschriften (bij bijvoorbeeld alimentatie of verhuur);
 • Een kopie van uw bankpas of een bankafschrift waarop IBAN en tenaamstelling zichtbaar zijn.

Heeft u een partner, dan hebben wij deze bewijsstukken ook van uw partner nodig.

Aanvraagformulier energietoeslag (DigiD)


U kunt ook via het aanvraagformulier energietoeslag een aanvraag doen.

Accordion item is ingeklapt

De hoogte van de Energietoeslag 2023 is afhankelijk van uw leef- en inkomenssituatie én of u al eerder een energietoeslag heeft ontvangen.

Normen Energietoeslag 2023
 Energietoeslag ontvangen vóór 1 juli 2023Geen energietoeslag ontvangen vóór 1 juli 2023
Inkomen < 120% van het sociaal minimum €  800 € 1.300
Inkomen 120-130% van het sociaal minimum € 400 € 650
Accordion item is ingeklapt

De Energietoeslag 2023 is een onbelaste toeslag (bijzondere bijstand). Dit betekent dat de energietoeslag niet tot uw inko-men wordt gerekend bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst kijkt voor verschillende toeslagen ook naar uw vermogen. Staat uw Energietoeslag op uw bankrekening en overschrijdt u hiermee de vermogensgrens voor de toeslagen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagen.

Twijfelt u of uw vermogen van invloed is op uw toeslagen? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Stimenz Nunspeet. Zij kunnen samen met u (gratis) uw inkomens- en vermogenssituatie in kaart brengen.
Kijk voor meer informatie op Stimenz Nunspeet

Accordion item is ingeklapt

Nee. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de Energietoeslag 2022 geldig te laten zijn van april 2022 tot en met juni 2023. Hierdoor kan het zijn dat u een energietoeslag heeft ontvan-gen in de eerste helft van 2023 die tóch de Energietoeslag 2022 was. In dat geval krijgt u ook automatisch de Energietoeslag 2023. 

Accordion item is ingeklapt

De Energietoeslag 2023 is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Wel heeft het kabinet de Energietoeslag 2023 op enkele onderdelen aangepast:

 • Personen van 18, 19 of 20 jaar hebben geen recht op de Energietoeslag 2023. Inwoners van deze leeftijd die toch in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand.
 • Personen die studeren hebben geen recht op de Energietoeslag 2023. Voor deze groep is er een specifieke energieregeling die door DUO wordt uitgevoerd.
 • Personen die dak- of thuisloos zijn hebben geen recht op de Energietoeslag 2023.
Accordion item is ingeklapt

Heeft u schulden? Wacht dan niet met hulp vragen. Hoe eerder wij u kunnen helpen, hoe eerder u weer een schuldenvrije toekomst heeft. Voor hulp bij schulden kunt u direct bij de gemeente terecht. Hier vindt u ook een digitaal contactformulier.

U kunt ook terecht bij het Financieel Trefpunt als u vragen heeft over geld en financiën.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)