Energietoeslag

Vanwege de huidige hoge energielasten heeft het kabinet de eenmalige Energietoeslag aangekondigd. Met de energietoeslag worden huishoudens met een laag inkomen tegemoet gekomen in de gestegen lasten. De toeslag bedraagt € 1.300,-- per huishouden.

Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd van € 800,-- naar € 1.300,-- per huishouden. Heeft u de eerste € 800,-- al gehad? Dan krijgt u de nabetaling van € 500,-- vanzelf op uw rekening gestort. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Wanneer hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen?

Sommige mensen ontvangen de eenmalige Energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.
Dit geldt voor u als u voldoet aan de voorwaarden voor de Energietoeslag en u:

  • op 1 maart 2022 een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet, IOAW/IOAZ of BBZ);
  • op 1 maart 2022 de minimaregeling van de gemeente Nunspeet ontving.

U ontvangt de Energietoeslag dan op uw rekening (of die van uw partner) of heeft deze al ontvangen. U kunt de Energietoeslag maar één keer krijgen.

Is geen van deze situaties op u van toepassing? Of wel, maar heeft u 6 april 2022 nog geen Energietoeslag ontvangen? Dan kunt u via het aanvraagformulier de Energietoeslag aanvragen.

Let op: denkt u dat u geen recht hebt op de verstrekte energietoeslag of u wilt de toeslag terugstorten? Neem dan eerst contact op met de gemeente via tel. (0341) 25 99 11. 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de Energietoeslag van de gemeente als u:

  • 18 jaar of ouder bent en een zelfstandige huishouding voert; en
  • in de gemeente Nunspeet woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

Inkomensgrenzen per 120% van de geldende bijstandsnorm: 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

GezinssituatieNetto-inkomensgrens* 
Alleenstaande€ 1.256,07 
Alleenstaande ouder€ 1.256,07 
Gehuwden/samenwonenden€ 1.794,40 
Alleenstaande (gepensioneerd)€ 1.397,27 
Gehuwden/samenwonenden (gepensioneerd)€ 1.892,81 

*Dit betreft het netto-maandinkomen zonder vakantietoeslag.

U heeft geen recht op de Energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

  • 18 jaar of ouder bent en geen zelfstandige huishouding voert;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Schriftelijk aanvragen

U kunt de Energietoeslag ook schriftelijk aanvragen via het pdf-formulier.

Kostendeler

Bent u een kostendeler? De Energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de Energietoeslag aan!

Telt de Energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de Energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? U kunt hiervoor terecht bij het Financieel Trefpunt, iedere donderdagochtend is er een inloopspreekuur tussen 10 uur – 12 uur, in de bibliotheek bij de Veluvine.

Wilt u uw energierekening verlagen? Dan kunt u een energiemaatje aanvragen om u hierbij te helpen.

Contact