Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Achternaam kiezen voor uw kind

U kunt voor uw eerste kind de achternaam van de moeder of die van de partner kiezen. U gaat hiervoor met uw partner naar het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Er zijn geen kosten verbonden aan het kiezen van een achternaam voor uw kind.

Stand van zaken van uw aanvraag volgen

U kunt de stand van zaken van uw aanvraag volgen. Log in met DigiD of eHerkenning

Wat u moet weten

U mag zelf weten welke achternaam uw kind krijgt: die van u zelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Lees meer over een achternaam kiezen voor uw kind op Rijksoverheid.nl.

Meenemen

Van u beiden een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Gecombineerde achternaam voor kinderen mogelijk vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt het naamrecht in Nederland. Ouders hebben voortaan meer keuzemogelijkheden voor de achternaam van hun kinderen.

Accordion item is ingeklapt
  • U maakt de keuze voor een achternaam voor uw eerste kind. Volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.
  • De keuze voor een achternaam moet door beide ouders bij de balie burgerzaken worden gedaan.

Opties:

  • Achternaam van uzelf
  • Achternaam van de tweede ouder
  • Combinatie van uw achternaam en van de tweede ouder. De volgorde bepaalt u zelf. De naam mag maximaal uit twee delen bestaan.
Accordion item is ingeklapt

Maakt u geen keuze dan houdt uw eerste kind, dat wordt erkend, de naam van de moeder. Bent u getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap, dan krijgt uw kind de naam van de vader of meemoeder (als er een donorverklaring is).

 

Accordion item is ingeklapt

Een kind met alleen een moeder krijgt haar volledige geslachtsnaam. Er is geen keuze.

 

Accordion item is ingeklapt

Voor geadopteerde kinderen gelden aanvullende regels, neemt u hiervoor contact op met team Publiek.

 

Accordion item is ingeklapt

Ouders van een of meer kinderen, waarvan de oudste is geboren op of na 1 januari 2016, kunnen vanaf 1 januari 2024 gedurende een jaar alsnog naamskeuze doen voor een dubbele geslachtsnaam. Die keuze geldt vervolgens voor al hun kinderen.
Voor deze keuze op grond van de overgangsregeling moeten leges worden betaald. Dit is een landelijk vastgesteld tarief van €75,-- voor uw eerste kind en € 50,-- per volgend kind. De leges worden onder meer gevraagd voor de kosten die gemaakt worden voor het opmaken van de akte van naamskeuze, het aanpassen van de geboorteakten van de kinderen en het verwerken van deze gegevens in de Basisregistratie personen (BRP).
Daarnaast moet u rekening houden met de kosten voor het vervangen van reisdocumenten (die hun geldigheid verliezen door de naamsverandering) van uw kinderen. Informatie hierover kunt u elders op deze website vinden. Het is uw verantwoordelijkheid om de naamswijziging door te geven aan overige instanties zoals het consultatiebureau, verzekeringskantoor, banken, scholen e.d.

Wilt u dat uw kind een gecombineerde geslachtsnaam krijgt en

  • is uw eerste kind geboren ná 1 januari 2016 of
  • bent u zwanger van uw eerste kind, neemt u dan contact op met de team Publiek.

Let op: Bij een zwangerschap kunt u de naamskeuze al in 2023 doen.

Deze keuze maakt u als ouders samen vóór geboorte óf uiterlijk bij geboorteaangifte in persoon aan de balie.

Accordion item is ingeklapt

Voor informatie van de rijksoverheid: Rijksoverheid.nl

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)