HOME  |  Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen

Iets verloren of gevonden? Ga naar de gemeente!

Hebt u een tas gevonden of bent u een mobiele telefoon, portemonnee of kostbaar sieraad kwijtgeraakt, meld dit dan bij uw gemeente of geef het af tijdens openingstijden.  Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. U kunt uw melding digitaal doen via de formulieren
onderaan deze pagina.

Sleutels

Sleutels lijken vaak op elkaar. Daarom worden gevonden en verloren sleutels slechts geregistreerd wanneer deze een bijzonder kenmerk bezitten. Als u wilt weten of uw sleutels zijn gevonden, kom dan tijdens openingstijden bij het Klantcontactcentrum (KCC) een kijkje nemen in de 'sleutelbak'.

Reisdocumenten en/of rijbewijs

Bij vermissing van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument moet aangifte van vermissing worden gedaan bij de gemeente waar men staat ingeschreven.

Afvalcontainers

Verloren of gevonden afvalcontainers kunt u melden bij het Klantcontactcentrum.

Huisdieren

Vermiste en aangetroffen (huis)dieren worden geregistreerd bij Amivedi (www.amivedi.nl) en op de website www.gevondenenvermistehuisdieren.nl. Is uw huisdier vermist of hebt u een huisdier gevonden? Meldt u dit dan bij Dierenasiel de Ark in Harderwijk via telefoonnummer (0341) 41 61 27.

Gestolen goederen

Denkt u dat het voorwerp gestolen is, doet u dan een melding bij de politie. U kunt de politie bereiken via telefoonnummer 0900 88 44.