Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Schade aan bomen of ander groen

Ziet u ergens een omgewaaide boom, of loshangende takken? Dan meldt u dit de gemeente. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Wat u moet weten

Vermeld de locatie waar het om gaat zo nauwkeurig mogelijk eventueel aangevuld met foto's.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u naar telefoonnummer (0341) 25 99 11. Daarnaast kunt u voor direct gevaar (zoals een omgewaaide boom) natuurlijk ook bellen naar 112.

Contact