Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Overlast in uw omgeving

Als u overlast ervaart dan kunt u dit melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast. Wij kunnen u adviseren wat te doen. Ook overlast door hondenpoep en paardenpoep kunt u melden. Ook als een onveilige situatie zich voordoet zonder dat er onmiddellijk gevaar dreigt, kunt u dit melden.

Misdrijf of spoed

Wanneer u meent dat er sprake is van een misdrijf of van een gebeurtenis die de veiligheid bedreigt dan belt u met de politie. De politie is bereikbaar via telefoonnummer 0900 88 44. Bij spoed, heterdaad of een verdachte situatie belt u naar 112.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)