Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Riool verstopt

​Als uw riool verstopt is, probeert u er eerst achter te komen in welk gedeelte de verstopping zit. U graaft hiervoor eerst het gemeentelijke ontstoppingsstuk op. Als het ontstoppingsstuk vol water staat, meldt u dit bij de gemeente. Wij verhelpen de verstopping. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk zit? Bel dan met de gemeente: (0341) 25 99 11.

Wat u moet weten

Verstopping op eigen terrein

Als het ontstoppingsstuk of de leiding (bijna) droog staat dan betekent dit dat de verstopping op uw eigen terrein of in uw woning zit. U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw perceel.

Kosten opgraven ontstoppingsstuk

Maakt u kosten voor het laten opgraven van het ontstoppingsstuk? Dan zijn deze kosten altijd voor uw rekening, ook als blijkt dat de verstopping in het deel van de gemeente zit.

Voorkom verstoppingen

U kunt verstoppingen in het riool zelf voorkomen. Zorg dat er geen luiers, maandverband, vochtige doekjes of olie en jus in terecht komen.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u naar telefoonnummer (0341) 25 99 11. Daarnaast kunt u voor direct gevaar natuurlijk ook bellen met 112.

Contact