Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Gevaarlijke verkeerssituaties

Ziet u een gevaarlijke verkeerssituatie? Door bijvoorbeeld ijzel, wateroverlast of modder. Of wordt er te hard gereden? Dan meldt u dit aan de gemeente. Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk de locatie en de aard van de gevaarlijke situatie door. Bij winters weer staan onze medewerkers van de buitendienst dag en nacht klaar om de wegen veilig te houden.

Wat u moet weten

Gladheid

De gemeente strooit in eerste instantie alleen de hoofdwegen en de wijkontsluitingswegen. Dus geen woonerven en doodlopende wegen. Daarnaast strooit de gemeente doorgaande fietspaden langs hoofdwegen en langs wijkontsluitingswegen.

Let op: houdt u het trottoir voor uw eigen perceel schoon, voor zover mogelijk.

Extreem weer

  • Bij extreme omstandigheden worden eerst alleen de toegangswegen tussen de kernen begaanbaar gehouden
  • Bij extreme wateroverlast kunnen bepaalde wegen worden afgesloten in verband met de veiligheid

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u naar telefoonnummer (0341) 25 99 11. Daarnaast kunt u voor direct gevaar natuurlijk ook bellen naar 112.

Contact