Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Schade aan wegen, fietspaden of trottoirs

Schade aan een weg, fietspad of trottoir? Meldingen en tips over de openbare ruimte meldt u eenvoudig aan de gemeente. Samen zorgen we voor een veilige leefomgeving.

Wat u moet weten

Mogelijke beschadigingen:

  • Gat in de weg
  • Stoeptegels liggen scheef
  • Boomwortels komen omhoog
  • Tegels zijn verzakt

Melden

Vermeld de locatie waar het om gaat zo nauwkeurig mogelijk eventueel aangevuld met foto's.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor het melden van gevaarlijke situaties of spoedgevallen buiten kantooruren belt u naar telefoonnummer (0341) 25 99 11. Daarnaast kunt u voor direct gevaar natuurlijk ook bellen naar 112.

Contact