Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Inburgeren

Heeft u na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning gekregen? Dan valt u onder de nieuwe Wet inburgering. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal en over de Nederlandse samenleving. Ook leert u hoe u kunt meedoen in onze samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen.

U bent een statushouder wanneer u als vluchteling naar Nederland gekomen bent en nu een verblijfsvergunning heeft. U bent een gezinsmigrant wanneer u naar Nederland bent gekomen om samen met uw partner te gaan wonen. Voor zowel statushouders als gezinsmigranten is inburgeren verplicht.

Inburgeren voor statushouders

Bent u statushouder, dan ontvangt u een brief van de gemeente. Hierin wordt u uitgenodigd voor een brede intake. Dit is een kennismakingsgesprek met de gemeente. Ook doet u een leerbaarheidstoets. Zo kunnen we zien welk taalniveau u aankunt. Daarna maakt de gemeente samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het PIP staan de afspraken over uw inburgering en de begeleiding door de gemeente. Daarna kunt u starten met de inburgering. U heeft hiervoor 3 jaar de tijd.

In het PIP maken we afspraken met u

Deze afspraken gaan over:

  • uw leerroute;
  • taalschool: de gemeente verwijst u naar een taalschool;
  • hulp en begeleiding die u nodig heeft om de leerroute succesvol af te ronden;
  • voortgangsgesprekken die de gemeente met u heeft tijdens uw inburgering;
  • als u jonge kinderen heeft: deelname aan voor- en vroegschoolse educatie (vve);
  • overige zaken (financieel ontzorgen en financieel zelfredzaam);
  • het Participatieverklaringstraject (PVT);
  • de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

U bent klaar met uw inburgering als u de bovenstaande onderdelen heeft afgerond.

Voortgangsgesprekken

Tijdens uw inburgering heeft u voortgangsgesprekken met de gemeente. Hierin bespreken we hoe het met uw inburgering gaat. Ook maken we nieuwe afspraken. Kunt u zich niet aan deze afspraken houden? Meld dit dan bij uw contactpersoon. Komt u niet op de afspraken of houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u een boete geven.

Extra taal

Wilt u extra oefenen met taal? Dit kan in de Bibliotheek NW Veluwe. Voor meer informatie kunt u mailen naar Linda Mulder hester.slegtenhorst@bibliotheeknwveluwe.nl.

Jonge migranten

Een jongere wordt in de meeste gevallen inburgeringsplichtig wanneer hij/zij 18 jaar wordt en geen (tijdelijk) vrijstellende opleiding volgt. Neem contact op met uw/je contactpersoon bij de gemeente.

Uitleg in filmpjes

Meer informatie vindt u in de filmpjes hieronder. Er is een filmpje in het Nederlands en een filmpje in het Arabisch.

Inburgeren voor gezinsmigranten

Bent u gezinsmigrant, dan ontvangt u een brief van DUO. Hierin staat wanneer u moet beginnen met inburgeren. Daarna nodigt de gemeente u uit voor een brede intake. Dit is een kennismakingsgesprek met de gemeente. Ook doet u een leerbaarheidstoets. Zo kunnen we zien welk taalniveau u aankunt. Daarna maakt de gemeente samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin maken we afspraken over:

U bent klaar met uw inburgering als u deze onderdelen heeft afgerond.

U bent verantwoordelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgeringstraject. U kiest zelf een cursusinstelling uit. De gemeente helpt u hierbij. Zo vindt u het taalonderwijs dat het beste bij u past. Let op: de cursus moet het Blik op Werk keurmerk hebben!

Gaat u de B1 leerroute volgen? Dan mag u zich ook met zelfstudie of een informele taalaanbieder voorbereiden op het inburgeringsexamen.

Voortgangsgesprekken

De gemeente nodigt u ook uit voor voortgangsgesprekken. Hierin bespreken we hoe het met uw inburgering gaat. Ook maken we nieuwe afspraken. Kunt u zich niet aan deze afspraken houden? Meld dit dan bij uw contactpersoon. Komt u niet op de afspraken of houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u een boete geven.

Lening voor de inburgering

De kosten voor inburgering betaalt u zelf. U kunt misschien een lening krijgen om uw inburgeringslessen te betalen. Deze lening vraagt u aan bij DUO. DUO kijkt naar het inkomen van u en uw partner en beslist dan of en hoeveel u mag lenen. Met uw DUO-lening kunt u een cursus volgen en uw examens betalen. De lening moet u terugbetalen. Meer informatie over de inburgering en een DUO-lening vindt u op de website van DUO of op ikwilinburgeren.nl.

Participatieverklaring

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. Daarna moet u uw handtekening op een verklaring zetten. Deze verklaring noemen we de participatieverklaring. De participatieverklaring is geen examen bij DUO. De gemeente vertelt u wat u moet leren en hoe u dat moet doen. Neem contact met ons op via (0341) 25 99 11. Meer informatie vindt u op de website inburgeren.nl.

Let op: wanneer u de participatieverklaring niet aflegt kunt u een boete riskeren.

Meer informatie

Neem contact op met ons via het onderstaande contactformulier als u meer informatie over inburgeren wilt.

Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht.

Overzicht

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)