Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvangvoorziening zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan meldt u zich aan bij de gemeente.

Wat u moet weten

De gemeente zorgt voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Als er iets verandert in uw registratie, verzoeken wij u ons dat te melden.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD Noord- en Oost-Gelderland controleert of uw kinderopvangvoorziening aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang.

Maatregelen

Als uw kinderopvangvoorziening niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen: u krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvangvoorziening.

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

Aanvragen en wijzigingen doorgeven

Aanvragen en wijzigingen geeft u door via de gemeente door het indienen van ingevulde landelijke aanvraag- en wijzigingsformulieren van de Rijksoverheid.

U stuurt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag- of wijzigingsformulier per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)