Kinderopvangtoeslagenaffaire

Gemeenten ondersteunen inwoners die getroffen zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire. De gemeente doet inwoners die zich als mogelijk gedupeerde hebben gemeld bij de Belastingdienst daarom een vrijblijvend hulpaanbod. Dat hulpaanbod kan zich richten op financiën, werk, wonen, gezondheid en gezin. De Belastingdienst blijft verantwoordelijk voor schadevergoedingen en financiële afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Regelingen hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Er zijn (of komen) verschillende herstelregelingen voor gedupeerde inwoners. Deze regelingen worden in principe uitgevoerd door de Belastingdienst. Kijk op onderstaande websites voor de verschillende regelingen:

Bent u (mogelijk) gedupeerd in de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan kunt u zich bij de Belastingdienst melden via Belastingdienst.nl. Vanuit de Belastingdienst zijn er verschillende regelingen en vormen van financiële ondersteuning. Welke vormen dit zijn en of u er recht op heeft, kunt u vinden op: Belastingdienst.nl.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders komen ook in aanmerking voor de kindregeling van de Belastingdienst. Hierover ontvangen zij een brief van de Belastingdienst.
In de volgende gevallen is het wel nodig voor het kind om zich aan te melden bij de Belastingdienst:

  1. Het kind heeft pleegouders. Of heeft pleegouders gehad;
  2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden;
  3. Het kind heeft geen Burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het buiteland is geboren.

Twijfelt u of aanmelden nodig is? Dit kunt u controleren op: Belastingdienst.nl.

Voor meer informatie over de kindregeling kunt u kijken op Belastingdienst.nl.

Ondersteuning van de gemeente voor kinderen uit gedupeerde gezinnen

De gemeente biedt ondersteuning aan kinderen uit deze gezinnen. Deze kinderen kunnen zich bij de gemeente melden bij Bianca Valk via b.valk@nunspeet.nl of via 06 57 49 81 11 (ook via WhatsApp). Er wordt dan samen gekeken naar hoe de gemeente het kind kan ondersteunen op gebied van financiën, werk, gezondheid, wonen en gezin. Het hulpaanbod van de gemeente is vrijblijvend. Ook voor een (kleine) vraag kan er contact worden opgenomen met de gemeente.

Ex-partner regeling

De kinderopvangtoeslag kan door 1 ouder aangevraagd worden. Hierdoor gaat de compensatie ook naar 1 ouder: de aanvrager. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. Als partners niet meer bij elkaar zijn, kan dit tot vervelende situaties leiden. Daarom heeft Rijksoverheid besloten om ook de ex-partners te compenseren.

U kunt zich momenteel nog niet aanmelden voor de ex-partner regeling. Houdt de website van de Belastingdienst in de gaten voor nieuwe informatie: Belastingdienst.nl.

Gedupeerden in het buitenland

Gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, hebben het recht op dezelfde ondersteuning als gedupeerde ouders in Nederland. Daarvoor kunnen ouders terecht bij het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. Kijk voor informatie over gedupeerde ouders in het buitenland op: Belastingdienst.nl.

Contact