Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Kinderopvangtoeslagenaffaire

Gemeenten ondersteunen inwoners die getroffen zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire. De gemeente doet inwoners die zich als mogelijk gedupeerde hebben gemeld bij de Belastingdienst daarom een vrijblijvend hulpaanbod. Dat hulpaanbod kan zich richten op financiën, werk, wonen, gezondheid en gezin. De Belastingdienst blijft verantwoordelijk voor schadevergoedingen en financiële afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Regelingen hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Er zijn (of komen) verschillende herstelregelingen voor gedupeerde inwoners. Deze regelingen worden in principe uitgevoerd door de Belastingdienst. Kijk op onderstaande websites voor de verschillende regelingen:

Bent u (mogelijk) gedupeerd in de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan kunt u zich bij de Belastingdienst melden via Belastingdienst.nl. Vanuit de Belastingdienst zijn er verschillende regelingen en vormen van financiële ondersteuning. Welke vormen dit zijn en of u er recht op heeft, kunt u vinden op: Belastingdienst.nl.

Kindregeling

Kinderen van gedupeerde ouders komen ook in aanmerking voor de kindregeling van de Belastingdienst. Hierover ontvangen zij een brief van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). In de volgende gevallen is het wel nodig voor het kind om zich aan te melden:

  1. Het kind heeft pleegouders of heeft pleegouders gehad;
  2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden;
  3. Het kind heeft geen Burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het buiteland is geboren.

Twijfel je of aanmelden nodig is? Dit kan je controleren op: Belastingdienst.nl.

Voor meer informatie over de kindregeling kan je kijken op Belastingdienst.nl.

Ondersteuning van de gemeente voor kinderen uit gedupeerde gezinnen

Voor wie?

De kindregeling is een steuntje in de rug voor kinderen die nare gevolgen ervaren door de kinderopvangtoeslagaffaire. Denk aan een geldbedrag, hulp vanuit de gemeente en hulp voor je persoonlijke ontwikkeling. Ben je 16 jaar of ouder? En wil jij hulp? Dan kun je zelf contact opnemen met de gemeente Nunspeet. Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag dan hulp via je ouder(s). Ken je iemand die volgens jou hiervoor in aanmerking komt, geef dan onderstaande informatie door.

Hoe?

Een hulpaanvraag indienen kan heel gemakkelijk en op verschillende manieren. Je kunt gewoon naar het gemeentehuis toekomen en bij de receptiebalie aangeven dat je hulp wilt vanwege de kindregeling. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Bianca Valk. Zij is binnen de gemeente Nunspeet het aanspreekpunt. Je kunt haar bereiken via: b.valk@nunspeet.nl of 06 57 49 81 11 (whatsapp mag natuurlijk ook).

Wat kan ik verwachten?

De gemeente kan jou ondersteuning bieden waar jij dat nodig hebt. Dit kan van alles zijn, ook als het om geld gaat. Als eerste plannen we een kennismakingsgesprek in. Dit kan op een locatie waar jij je prettig voelt. Dit hoeft dus niet per sé in het gemeentehuis te zijn. Daarna spreken we met je af wat jouw plan wordt en of je daar hulp bij wilt. Dit wordt jouw eigen plan en past dus bij wat jij nodig hebt om je leven goed op te kunnen pakken. Je zit nergens aan vast en kunt elk moment stoppen wanneer jij dat wilt. Heb je vragen? Neem dan contact op met Bianca. Je kunt ook contact opnemen met Straathoekwerk als je dat liever wilt. Kijk hiervoor op straathoekwerknunspeet.nl.

Ex-partner regeling

De kinderopvangtoeslag kan door 1 ouder aangevraagd worden. Hierdoor gaat de compensatie ook naar 1 ouder: de aanvrager. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. Als partners niet meer bij elkaar zijn, kan dit tot vervelende situaties leiden. Daarom heeft Rijksoverheid besloten om ook de ex-partners te compenseren.

U kunt zich momenteel nog niet aanmelden voor de ex-partner regeling. Houdt de website van de Belastingdienst in de gaten voor nieuwe informatie: Belastingdienst.nl.

Gedupeerden in het buitenland

Gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, hebben het recht op dezelfde ondersteuning als gedupeerde ouders in Nederland. Daarvoor kunnen ouders terecht bij het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. Kijk voor informatie over gedupeerde ouders in het buitenland op: Belastingdienst.nl.

Contact