Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Dan kijken we met u naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld een bijdrage in de reiskosten. De aanvraag voor leerlingenvervoer moet elk jaar voor 1 juni bij ons binnen zijn.

Wat u moet weten

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hiervan ook gebruikmaken omdat de school ver weg is.

Voor leerlingen uit gemeente Nunspeet loopt de aanvraag voor leerlingenvervoer via de afdeling leerlingenvervoer Elburg.

De consulent leerlingenvervoer kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Meer informatie

Telefoon: 06 44 27 56 50
E-mail: leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl

Lees meer over leerlingenvervoer in de Verordening leerlingenvervoer.