Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Peuterspeelgroepen en voorschoolse educatie

In Nunspeet kunnen peuters van 2 tot 4 jaar naar de peuterspeelgroep. Voorschoolse educatie op de peuterspeelgroep is mogelijk voor peuters die iets extra’s nodig hebben ter voorbereiding op de basisschool.

Wat u moet weten

Voor wie?

Een peuterspeelgroep is voor alle peuters in gemeente Nunspeet van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen 7 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, naar een peuterspeelgroep. Deze mogelijkheid wordt aangeboden door verschillende kinderopvangorganisaties. U kiest als ouder zelf een aanbieder die het beste bij u en uw peuter past.

Deze organisaties bieden peuterspeelgroepen aan in de gemeente Nunspeet:

Kosten voor een peuterspeelgroep

Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (maak hier uw proefberekening).

De peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld alleenstaande ouders zonder werk of gezinnen met (g)één inkomen), mogen gebruik maken van een plek op een peuterspeelgroep, gesubsidieerd door de gemeente.

U als ouder betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie ouderbijdragetabel hieronder).

In beide gevallen zijn de netto-kosten, dus na verrekening van de kinderopvangtoeslag of subsidie, voor ouders gelijk.

Voor meer informatie over de kosten kan u terecht bij de organisatie van uw keuze.

Lees meer over kinderopvangtoeslag op Rijksoverheid.nl.

Ouderbijdragetabel 2023

Ouderbijdrage per maand, voor 7 uur per week, 40 weken per jaar
gezinsinkomen 2023 tarief € 9,80
€ 0 - € 21.278 € 24,–
€ 21.279 - € 32.715 € 27,–
€ 32.716 - € 45.018 € 39,–
€ 45.019 - € 61.231 € 52,–
€ 61.232 - € 88.015 € 78,–
€ 88.016 - € 121.965 € 122,–
€ 121.966 en hoger € 157,–

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Soms heeft een kind wat extra’s nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een(taal) achterstand, krijgen van het consultatiebureau een VVE-indicatie. Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan gaat uw kind een extra dagdeel/extra dagdelen naar de peuterspeelgroep. Dit extra dagdeel of dagdelen betaalt de gemeente.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Francis van Tubergen Lotgering:

Telefoon: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)