Straathoekwerk

De straathoekwerker verzorgt laagdrempelige hulpverlening aan jongeren die in problemen komen of dreigen te komen als gevolg van bijvoorbeeld alcohol- en/of drugsgebruik. Hij benadert en heeft contact met de jongeren op straat, in de wijken, op school, in het café, in de jongerencentra enzovoort. Dit gebeurt op eigen initiatief of naar aanleiding van signalen van anderen.

Wat u moet weten

Vertrouwelijk

De straathoekwerker biedt informatie, advies, voorlichting, weerbaarheidstrainingen en snelle hulpverlening. Hij ondersteunt initiatieven van jongeren en bemiddelt zo nodig tussen hen en hun omgeving. De straathoekwerker werkt nauw samen met allerlei andere instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), jongerenwerk, maatschappelijk werk, de scholen, de sociale dienst, de leerplichtambtenaar, het bureau jeugdzorg, de politie en de gemeente. Alles wat jongeren aan het straathoekwerk vertellen, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen wanneer jongeren daarvoor toestemming geven, wordt overlegd of contact gezocht met anderen.

In geval van problemen zet de straathoekwerker samen met de jongere een begeleidingstraject uit. Dit traject kan bestaan uit hulp bij het oplossen van problemen met bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs, werk, financiën, middelengebruik enzovoort. Waar nodig probeert hij de jongere te motiveren voor gespecialiseerde hulpverlening en helpt hij bij de doorverwijzing. De hulp en begeleiding van de straathoekwerker zijn altijd gericht op het belang van de jongere en het verbeteren van zijn of haar maatschappelijke positie.

Contact

Het kantoor van het straathoekwerk is op het adres Jan van Vuurenstraat 13 in Nunspeet. Er zijn twee straathoekwerkers: Fernand Dijkgraaf en Vera Bouw. Fernand is bereikbaar via telefoon:
06 23 92 69 63; Vera is bereikbaar per mail: v.bouw@nunspeet.nl.

Lees meer over Straathoekwerk op straathoekwerknunspeet.nl.

Contact