Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Aansprakelijkheid bij schade

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft opgelopen, en u van mening bent dat dit door schuld of nalatigheid van de gemeente komt.

​Stuur uw verzoek aan het college van B&W via e-mail: gemeente@nunspeet.nl.

​Wat u moet weten

U kunt de gemeente onder andere aansprakelijk stellen bij:

  • Nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek.
  • Onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding.
  • Schade tijdens werkzaamheden die door de gemeente zelf zijn uitgevoerd.

Hoe het werkt

In de e-mail schrijft u informatie over het voorval. U dient onder andere te vermelden:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum, tijdstip en locatie van het voorval;
  • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd, en waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is;
  • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade, de locatie of situatie ter plaatse;
  • een factuur of nota's waaruit het schadebedrag blijkt;
  • eventueel een of meerdere getuigenverklaringen;
  • eventueel een door de politie opgemaakt proces-verbaal.

Na binnenkomst van uw schadeclaim/verzoek om schadevergoeding wordt deze inhoudelijk beoordeeld, waarna u een gemotiveerd standpunt van de gemeente ontvangt. De gemeente streeft er naar binnen 8 weken de schadeclaim af te handelen.

U kunt uw aanvraag ook per post sturen naar:

Gemeente Nunspeet
t.a.v. college B&W
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)