Wob-verzoek indienen

​Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen om informatie vragen over bestuurlijke onderwerpen van de gemeente.

​Wat u moet weten

U heeft recht op informatie van de gemeente. Over hoe de gemeente handelt, waarom en hoe een besluit is genomen.
Informatie opvragen over toekomstige plannen of besluiten is niet mogelijk.
Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen
  • Het verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of voorbereiding van dat beleid
  • Het verzoek moet gaan over vastgelegde en opgeslagen informatie. Dat kan schriftelijk zijn maar ook in de vorm van foto's of geluidsmateriaal
  • In het verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • Het beantwoorden van vragen valt niet onder de werking van de Wob
  • Het moet gaan om bestaande documenten, de Wob verplicht niet om informatie samen te stellen, te vergaren, bewerken of op te stellen

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw verzoek. De wettelijke afhandeltermijn is 4 weken, met 1 mogelijke verlenging van 4 weken.

Een Wob-verzoek kunt u ook schriftelijk of mondeling (telefonisch) indienen.
Telefoon: (0341) 25 99 11

Stuur uw brief naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Wob-verzoeken die wij per e-mail ontvangen nemen wij niet in behandeling.

Kosten

Digitale informatie is meestal gratis. De tarieven voor het verstrekken van papieren documenten zijn afhankelijk van het formaat en het aantal pagina's.

Meer informatie

Lees meer over Wob-verzoeken op Rijksoverheid.nl.

Contact