Woo-verzoek indienen

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. 
De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden.

Woo-contactpersoon

Mevrouw N. de Ruiter, team Personeel, organisatie en communicatie.
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11.
E-mail: woo@nunspeet.nl
 

Voorwaarden indienen verzoek

Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

  1. het verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
  2. het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

Reactietermijn

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als uw verzoek ziet op informatie die ook betrekking heeft op derden, dit heet opschorting. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen of opschorten.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening aan te vragen.

Uitzonderingen

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • persoonsgegevens;
  • bedrijfs- en fabricagegegevens;
  • informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • gegevens die de financiële belangen van de gemeente of een andere partij raken;
  • informatie over persoonlijke opvattingen in interne stukken.

Deze uitzonderingen staan in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo.

Indienen verzoek

Een Woo-verzoek kunt u indienen via 3 manieren:

  • Schriftelijk
  • Mondeling
  • Digitale formulier

Kosten

Digitale informatie is meestal gratis. De tarieven voor het verstrekken van papieren documenten zijn afhankelijk van het formaat en het aantal pagina's en zijn te vinden in de legesverordening 2023.

Meer informatie

Lees meer over Woo-verzoeken op Rijksoverheid.nl.
 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact