Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Normen

Inkomens- en vermogensnormen

Onderstaande tabellen per gezinssituatie aan welke inkomens- en vermogensnormen van toepassing zijn per 1 januari 2022.

Deze grenzen worden gebruikt bij:

  • Individuele inkomenstoeslag
  • Individuele studietoeslag
  • Bijdrage gemeentelijke belastingen
  • Bijdrage collectieve zorgverzekering
  • Bijdrage sport en cultuur
  • Bijzondere bijstand

Inkomen

De inkomensgrenzen zijn netto-inkomensgrenzen zónder vakantietoeslag.

Onderstaande hoeft u niet bij uw inkomen op te tellen:

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderbijslag

Vermogen

Heeft u een eigen auto met een waarde van minder dan € 5.000,-? Dan wordt deze niet tot het vermogen gerekend.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.244,54 € 6.505,--
Alleenstaande ouder € 1.244,54 € 13.010,--
Gehuwden/samenwonenden € 1.777,92 € 13.010,--

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.382,89 € 6.505,--
Alleenstaande ouder € 1.382,89 € 13.010,--
Gehuwden/samenwonenden € 1.872,49 € 13.010,--

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Hoogte individuele inkomens- en studietoeslag

Hoogte individuele inkomenstoeslag

Gezinssituatie Bedrag
Alleenstaande € 468,--
Alleenstaande ouder € 546,--
Gehuwden/samenwonenden € 624,--

Hoogte studietoeslag

Leeftijd Bedrag per maand
15 jaar € 90,-
16 jaar € 103,50
17 jaar € 118,50
18 jaar € 150,-
19 jaar € 180,-
20 jaar € 240,-
21 jaar en ouder € 300,-

Normen bijzondere bijstand

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens  
Alleenstaande € 1.037,12 € 6.505,--  
Alleenstaande ouder € 1.037,12 € 13.010,--  
Gehuwden/samenwonenden € 1.481,60 € 13.010,--  

*de norm komt overeen met de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Heeft u een inkomen dat boven deze norm ligt? Dan komt u alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als de kosten minder dan 35% van het verschil tussen uw netto-inkomen en de bijstandsnorm bedragen.

Contact