Normen

Inkomens- en vermogensnormen

Onderstaande tabellen per gezinssituatie aan welke inkomens- en vermogensnormen van toepassing zijn.

Deze grenzen worden gebruikt bij:

  • Individuele inkomenstoeslag
  • Individuele studietoeslag
  • Bijdrage gemeentelijke belastingen
  • Bijdrage collectieve zorgverzekering
  • Bijdrage sport en cultuur
  • Bijzondere bijstand

Inkomen

De inkomensgrenzen zijn netto-inkomensgrenzen zónder vakantietoeslag.

Onderstaande hoeft u niet bij uw inkomen op te tellen:

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderbijslag

Vermogen

Heeft u een eigen auto met een waarde van minder dan € 5.000,-? Dan wordt deze niet tot het vermogen gerekend.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.207,29 € 6.225,-
Alleenstaande ouder € 1.207,29 € 12.450,-
Gehuwden/samenwonenden € 1.724,70 € 12.450,-

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens  
Alleenstaande € 1.350,06 € 6.225,-  
Alleenstaande ouder € 1.350,06 € 12.450,-  
Gehuwden/samenwonenden € 1.831,84 € 12.450,-  

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Hoogte individuele inkomens- en studietoeslag

Hoogte individuele inkomens- en studietoeslag

Gezinssituatie Bedrag    
Alleenstaande € 454,-    
Alleenstaande ouder € 530,-    
Gehuwden/samenwonenden € 606,-    

Normen bijzondere bijstand

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens  
Alleenstaande € 1.006,08 € 6.225,-  
Alleenstaande ouder € 1.006,08 € 12.450,-  
Gehuwden/samenwonenden € 1.437,25 € 12.450,-  

*de norm komt overeen met de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Heeft u een inkomen dat boven deze norm ligt? Dan komt u alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als de kosten minder dan 35% van het verschil tussen uw netto-inkomen en de bijstandsnorm bedragen.

Contact