Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Normen

Inkomens- en vermogensnormen

Onderstaande tabellen per gezinssituatie aan welke inkomens- en vermogensnormen van toepassing zijn per 1 januari 2023.

Deze grenzen worden gebruikt bij:

  • Individuele inkomenstoeslag
  • Studietoeslag
  • Bijdrage gemeentelijke belastingen
  • Bijdrage collectieve zorgverzekering
  • Bijdrage sport en cultuur
  • Bijzondere bijstand

Inkomen

De inkomensgrenzen zijn netto-inkomensgrenzen zónder vakantietoeslag.

Onderstaande hoeft u niet bij uw inkomen op te tellen:

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderbijslag

Vermogen

Heeft u een eigen auto met een waarde van minder dan € 5.000,--? Dan wordt deze niet tot het vermogen gerekend.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.363,06 € 7.605,-
Alleenstaande ouder € 1.363,06 € 15.210,-
Gehuwden/samenwonenden € 1.947,22 € 15.210,-

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.516,97 € 7.605,-
Alleenstaande ouder € 1.516,97 € 15.210,-
Gehuwden/samenwonenden € 2.060,21 € 15.210,-

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Hoogte individuele inkomens- en studietoeslag

Hoogte individuele inkomenstoeslag

Gezinssituatie Bedrag
Alleenstaande € 513,-
Alleenstaande ouder € 598,-
Gehuwden/samenwonenden € 684,-

Hoogte studietoeslag

Leeftijd Bedrag per maand
15 jaar € 98,58
16 jaar € 113,36
17 jaar € 129,79
18 jaar € 164,30
19 jaar € 197,15
20 jaar € 262,87
21 jaar en ouder € 328,59

Normen bijzondere bijstand

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.135,88 € 7.605,-
Alleenstaande ouder € 1.135,88 € 15.210,-
Gehuwden/samenwonenden € 1.622,68 € 15.210,-

*de norm komt overeen met de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Heeft u een inkomen dat boven deze norm ligt? Dan komt u alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als de kosten minder dan 35% van het verschil tussen uw netto-inkomen en de bijstandsnorm bedragen.

Contact