Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Normen

Inkomens- en vermogensnormen

Onderstaande tabellen per gezinssituatie aan welke inkomens- en vermogensnormen van toepassing zijn per 1 januari 2024..

Deze grenzen worden gebruikt bij:

 • Energietoeslag
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Studietoeslag
 • Bijdrage gemeentelijke belastingen
 • Bijdrage collectieve zorgverzekering
 • Bijdrage sport en cultuur
 • Bijzondere bijstand

Inkomen

De inkomensgrenzen zijn netto-inkomensgrenzen zónder vakantietoeslag.

Onderstaande hoeft u niet bij uw inkomen op te tellen:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderbijslag

Vermogen

Heeft u een eigen auto met een waarde van minder dan € 5.000,–? Dan wordt deze niet tot het vermogen gerekend.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.463,57 € 7.574,–
Alleenstaande ouder € 1.463,57 € 15.150,–
Gehuwden/samenwonenden € 2.090,81 € 15.150,–

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.625,37 € 7.605,–
Alleenstaande ouder € 1.625,37 € 15.210,–
Gehuwden/samenwonenden € 2.202,84 € 15.210,–

* (max. 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag)

Inkomensgrenzen Energietoeslag 2023 (januari-juni 2024)

 inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen tot 130% van het sociaal minimum
hoogte energietoeslag€ 800,00€ 400,00
alleenstaande (ouder)€ 1.463,57€ 1.585,54
gehuwden/samenwonenden€ 2.090,81€ 2.265,05
alleenstaande (gepensioneerd)€ 1.625,37€ 1.760,82
gehuwden/samenwonenden (gepensioneerd)€ 2.202,84€ 2.386,41
alleenstaande (instelling)€ 511,30€ 553,90
gehuwden/samenwonenden (instelling)€ 829,13€ 898,22
   
   
Geen energietoeslag ontvangen in 2022  
inkomen tot 120%€ 1.300,00 
inkomen 120-130%€ 650,00 

 

Hoogte individuele inkomens- en studietoeslag

Hoogte individuele inkomenstoeslag

Gezinssituatie Bedrag
Alleenstaande € 551,–
Alleenstaande ouder € 642–
Gehuwden/samenwonenden € 734,–

Hoogte studietoeslag

Leeftijd Bedrag per maand
15 jaar € 105,84
16 jaar € 121,71
17 jaar € 139,35
18 jaar € 176,40
19 jaar € 211,67
20 jaar € 282,23
21 jaar en ouder € 352,80

Normen bijzondere bijstand

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens* Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.219,64 € 7.575,–
Alleenstaande ouder € 1.219,64 € 15.150,–
Gehuwden/samenwonenden € 1742,34 € 15.150,–

*de norm komt overeen met de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Heeft u een inkomen dat boven deze norm ligt? Dan komt u alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als de kosten minder dan 35% van het verschil tussen uw netto-inkomen en de bijstandsnorm bedragen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)