Uitbetaling uitkering

Krijgt u een uitkering van de gemeente Nunspeet (een Participatiewet-, Bbz-, IOAZ- of IOAW-uitkering)? Dan zijn dit de data waarop de gemeente het geld naar u overmaakt. De uitkeringsspecificaties en jaaropgave krijgt u automatisch toegestuurd.

Wat u moet weten

Het verschilt per bank wanneer uw geld op uw rekening staat. De gemeente betaalt de uitkering op de laatste werkdag van de maand. Let op: de gemeente betaalt de uitkering alleen als u uw maandelijkse rechtmatigheidsformulier op tijd (en volledig ingevuld en ondertekend) hebt ingeleverd.

Uitbetaaldata

 • Dinsdag 31 januari 2023
 • Dinsdag 28 februari 2023
 • Vrijdag 31 maart 2023
 • Vrijdag 28 april 2023
 • Woensdag 31 mei 2023
 • Vrijdag 30 juni 2023
 • Maandag 31 juli 2023
 • Donderdag 31 augustus 2023
 • Vrijdag 29 september 2023
 • Dinsdag 31 oktober 2023
 • Donderdag 30 november 2023
 • Vrijdag 22 december 2023

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een jaaropgave van de uitkering die u in het vorige jaar heeft ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting op uw uitkering is ingehouden. De jaaropgave heeft u nodig om een woning te kunnen huren, belastingaangifte te doen en om toeslagen aan te vragen.

Voorschot bij aanvraag uitkering

Als u een uitkering heeft aangevraagd, moet de gemeente u een voorschot verstrekken binnen 4 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. De hoogte van het voorschot is 90% van de verwachte uitkering. U moet dan wel alle gevraagde bewijsstukken op tijd hebben ingeleverd. Tot het moment dat uw uitkering wordt uitbetaald, krijgt u dit voorschot elke 4 weken opnieuw.

Contact