Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u een uitkering? Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de gemeente. Dit heet de inlichtingenplicht. Doet u dat niet, dan loopt u kans op een boete of een andere maatregel.

Wat moet ik doorgeven?

Uw gezinssituatie of woonsituatie verandert

 • U gaat samenwonen, of alleen wonen.
 • Kinderen verlaten het huis of komen bij u wonen.
 • U krijgt meer of minder huisgenoten bij u in huis.
 • Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren.
 • Iemand bij u in huis wordt 27 jaar.
 • U heeft een langdurige ziekenhuis- of zorgopname.
 • In uw huishouden wordt een kind geboren.
 • In uw huishouden overlijdt iemand.
 • U moet in detentie.
 • U verhuist naar een andere gemeente.
 • U verhuist binnen de gemeente Nunspeet.
 • U gaat tijdelijk naar het buitenland (geef ook vakanties in het buitenland door.

 De inkomsten van u of uw partner veranderen

 • U of uw partner heeft/hebben nieuwe inkomsten.
 • U of uw partner gaat werken.
 • De hoogte van de inkomsten verandert.
 • De inkomsten stoppen.

Let op: uw inkomsten moet u iedere maand doorgeven. Dit doet u via het rechtmatigheidsformulier (ROF) dat u iedere maand krijgt.

Het vermogen van u of uw partner en/of uw inwonende minderjarige kinderen is toegenomen

 • U of leden van uw gezin hebben vermogen ontvangen (denk hierbij aan een erfenis, giften en geldprijzen).

Let op: geef een erfenis ook door als u er pas later recht op heeft. Bijvoorbeeld bij het erven van een deel van een woning.

Hoe moet ik wijzigingen doorgeven?

Wij sturen u elke maand een rechtmatigheidsformulier (ROF) per post. U vult dit formulier in en stuurt deze terug naar de gemeente. U mag het ROF ook inleveren in de groene brievenbus aan de voorzijde van het gemeentehuis. Zonder het ROF kunnen wij uw uitkering niet betalen.

Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Neem dan contact op met de bijstandsconsulenten via (0341) 25 99 11.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)