Nieuws archief

Nieuwjaarstoespraak 2020 burgemeester van de Weerd

Op 2 januari jl. tijdens de nieuwjaarsreceptie, gaf burgemeester Breunis van de…

Lees verder
afvalcontainers

Gewijzigde huisvuilroutes in 2020

Aconov (afvalinzameling) reed in 2019 de huisvuilroutes op maandag en dinsdag. Door de nieuwe woonwijken in de diverse kernen van de gemeente Nunspeet is een extra dag (woensdag) nodig om het huisvuil op te halen. Lees verder

Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2020

Het gemeentebestuur van Nunspeet nodigt u van harte uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, op donderdag 2 januari 2020 in Veluvine Nunspeet, aanvang 19.30 uur. Lees verder
Vuuwerk 2020

Oud en nieuw 2019: denk aan je omgeving

Vuurwerk afsteken hoort bij oud en nieuw. Het is prachtig om te zien. De fluitende vuurpijlen en het knallend carbid geven de sfeer die voor velen hoort bij oud en nieuw. Toch eindigt de sfeer op diverse plekken in mineur zodra er slachtoffers vallen. Lees verder
Het nieuw te bouwen sportcomplex

Werkzaamheden op De Wiltsangh

Volgens planning start in de zomer van 2020 de bouw van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal op De Wiltsangh. Voordat men start met de bouw vinden er werkzaamheden plaats om de locatie van de nieuwbouw bouwrijp te maken. Lees verder

Afvalkalender 2020

De afvalkalender voor 2020 is klaar. Voor sommige adressen verandert de dag waarop het afval wordt ingezameld. Lees verder

Contact