Buurtfeest organiseren

Update 27 juni 2023

De waardebonnen zijn inmiddels toegekend. Na beoordeling zijn we uitgekomen op een totaal van 64 waardebonnen. Wethouder van de Bunte – en de dorpsverenigingen – hebben besloten om geen loting te houden en de 4 extra bonnen de honoreren.

We zijn als gemeente blij met de grote belangstelling die is getoond en hopen dat dit initiatief voor veel verbinding mag zorgen.


Een feest of barbecue in uw buurt organiseren?

Vanuit het Burgerfonds vitale kernen stellen de Dorpsvereniging Elspeet, Buurtvereniging Hulshorst en Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten waardebonnen ter beschikking voor buurtfeesten. Zij willen stimuleren dat álle buurtbewoners aan een buurtfeest in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet of Vierhouten kunnen meedoen en elkaar kunnen ontmoeten in de straat, wijk of buurt.


Een waardebon aanvragen

Dien vóór 1 juni 2023 een aanvraag in voor een waardebon. De bonnen hebben een waarde van € 150,– en kunnen worden ingewisseld bij drie verhuurders, voor bijvoorbeeld partytenten, springkussens en statafels (exclusief eten en drinken). Alleen particulieren kunnen een waardebon aanvragen.

Hoe worden de waardebonnen toegekend?

Op 1 juni 2023 sluit de aanvraagprocedure. Is er meer vraag naar waardebonnen dan dat er bonnen zijn? Dan is er na 1 juni 2023 een loting.
De toegekende bonnen worden vervolgens in juni 2023 per post naar de desbetreffende aanvragers verzonden. Blijkt na de loting dat u helaas geen waardebon hebt gekregen? Dan krijgt u daar in juni 2023 per e-mail bericht over.

Waar kunt u de waardebonnen voor gebruiken?

De waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld bij de twee hieronder vermelde verhuurders, voor bijvoorbeeld partytenten, springkussens en statafels (niet voor eten en drinken).

Dekker Partyverhuur Nunspeet
Edisonweg 2a
8071 RC  Nunspeet
Tel.: (0341) 26 32 12
Website: www.partyverhuurdekker.nl
Fietsenverhuur De Veluwe Hulshorst
Harderwijkerweg 321
8077 RE  Hulshorst
Tel.: (0341) 56 02 43
Website: www.fietsverhuurdeveluwe.nl

Voorwaarden waardebonnen

 • De waardebon is geldig van 1 juni 2023 tot en met 30 september 2023.
 • De waardebon is alleen in te wisselen voor bijvoorbeeld partytenten, springkussens, statafels en oudhollandse spelen voor een maximumbedrag van € 150,–.
 • De waardebon is niet in te wisselen voor eten en/of drinken. De kosten van eten en drinken zijn voor eigen rekening van de deelnemers aan het buurtfeest.
 • De bon heeft een maximumwaarde van € 150,–. Huurt u materialen voor een lager bedrag dan € 150,–, dan kunt u voor het niet-bestede bedrag niet later opnieuw materialen huren, danwel dit in contanten verzilveren. Het resterende bedrag vervalt dus.
 • Huurt u materialen voor meer dan € 150,–, dan zijn de kosten die het bedrag van € 150,– overstijgen voor rekening van de aanvrager van de waardebon.
 • De organisator van het buurtfeest regelt zelf de materialen en wisselt de waardebon in bij de desbetreffende verhuurder.
 • Besluit u om welke reden dan ook de waardebon niet te gebruiken, dan verzoeken wij u deze zo snel mogelijk af te geven bij de receptie in het gemeentehuis tijdens openingstijden, met vermelding van uw naam en verdere contactgegevens.
 • Er wordt per aanvraag voor een buurtfeest in een straat/buurt maximaal één waardebon verstrekt.
 • De aanvraag wordt akkoord bevonden, tenzij er al een waardebon voor een buurtfeest in de directe omgeving is aangevraagd.
 • De Dorpsvereniging Elspeet, Buurtvereniging Hulshorst, Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten en de gemeente Nunspeet dragen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het buurtfeest en de gehuurde materialen.

Let op

 • Bij de organisatie van het buurtfeest moet u rekening houden met eventueel benodigde verzekeringen.
 • Voor elk buurtfeest geldt dat u via de check evenementen op tijd moet checken of u voor het buurtfeest een melding moet indienen danwel een vergunning moet aanvragen bij de gemeente Nunspeet.

Meer informatie

Hebt u toch nog vragen na het bezoeken van deze website, stuur dan een e-mail naar: buurtfeest@nunspeet.nl.

Dit is een initiatief van:
Dorpsvereniging Elspeet, Buurtvereniging Hulshorst, Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten en de gemeente Nunspeet.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact