Denk mee over toekomst Dorpshuis De Wieken op 1 maart

Hoe zien inwoners en organisaties de toekomst van Dorpshuis De Wieken? Dat is de centrale vraag tijdens de inloopavond op vrijdag 1 maart vanaf 19.30 uur in Dorpshuis De Wieken.

Een bijeenkomst voor inwoners en organisaties uit Hulshorst die mee willen denken over de toekomst van het dorpshuis. Aanleiding voor de inloopavond is de ambitie van de gemeente Nunspeet om te zorgen voor een duurzame instandhouding van onder andere Dorpshuis de Wieken.

Dorpshuizen vervullen een belangrijke rol in de gemeente Nunspeet. Het is een centrale ontmoetingsplek met activiteiten voor inwoners. De gemeente zet daarom in op duurzame in-standhouding van dorpshuizen, zoals ook vastgelegd in het raadsakkoord 2022-2026. Dat doet zij onder andere door meer inspraak vanuit de kern te stimuleren. Door inwoners en organisaties te betrekken bij zogeheten ‘dorpsplannen’ brengt de gemeente wensen en behoeften samen.
Inloopavond

Voor een duurzame instandhouding van Dorpshuis De Wieken hoort de gemeente graag wat de wensen en ideeën van de inwoners en organisaties in Hulshorst zijn. De inloopavond op 1 maart is een eerste stap op weg naar een breed gedragen toekomstvisie voor de kern en specifiek voor het dorpshuis. Tussen 19.30 en 21.30 uur is iedereen van harte welkom in Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7 in Hulshorst om mee te denken.

Doel

Het doel van de avond is het in kaart brengen van de wensen en behoeften van inwoners en organisaties. Daarnaast is de gemeente benieuwd of inwoners en organisaties betrokken willen zijn bij de duurzame instandhouding van Dorpshuis de Wieken. Inwoners die graag willen meedenken, maar verhinderd zijn op 1 maart kunnen hun reactie, wensen of ideeën doorgeven via het formulier op www.nunspeet.nl/dorpshuisdewieken.

 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)