Gemeente Nunspeet heeft financiën op orde

De financiële balans van het afgelopen jaar is weer opgemaakt en staat er goed voor. Er bleef meer geld over dan verwacht.

Geld op weegschaal

Elk voorjaar maakt de gemeente Nunspeet de financiële balans op van het afgelopen jaar. Net als voorgaande jaren staat de gemeente er financieel goed voor; er bleef ruim 11 miljoen euro meer over dan verwacht. Hiervan is 1,7 miljoen euro nodig om verder te gaan met plannen en projecten die al zijn gestart of waarvoor in 2023 geld was gereserveerd. Ruim 8 miljoen euro gaat in de reserves met een specifieke bestemming om voorbereid te zijn op toekomstige uitgaven. Denk hierbij aan onderwijshuisvesting, Omgevingswet, duurzaamheid, realisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen en opvang vluchtelingen en ontheemden. Het overige deel gaat naar de algemene reserve om risico’s af te dekken en tegenvallers op te vangen. 

Wethouder Wichert Stoffer licht toe: 

“2023 was opnieuw een bewogen jaar: de oorlog in Oekraïne, energiecrisis, sterk oplopende inflatie, stikstofproblematiek, krapte op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Ontwikkelingen die een forse impact hebben op ons land, onze gemeente en onze (financiële) situatie. Daarom is het goed om een buffer te hebben. Als gemeente blijven wij investeren in onze lokale samenleving. De kwaliteit van leven voor onze inwoners en ondernemers staat voorop.”

Raadsvergadering
De commissie Maatschappij en Middelen bespreekt de jaarrekening en bijbehorende stukken op 5 juni. Op 27 juni stelt de gemeenteraad deze vast. 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact