Gemeente Nunspeet stelt subsidie beschikbaar voor erfbeplanting in het buitengebied

Voor bewoners met een erf in het buitengebied van Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst is sinds 5 juli de subsidieregeling Erfbeplanting Buitengebied beschikbaar. Met de subsidieregeling wil de gemeente Nunspeet een bijdrage leveren aan de verbetering van het landschap, de natuur, biodiversiteit en de cultuurhistorie.

De gemeente Nunspeet heeft een groot buitengebied. Dit prachtige buitengebied is rijk aan bos en heide, fraaie boerderijen, houtwallen en een uitgestrekt open weide(vogel)gebied. Deze landschappelijke waarden vormen voor veel inwoners van de gemeente de dagelijkse leefomgeving, maar ook recreanten fietsen en wandelen er graag. Met de subsidieregeling Erfbeplanting Buitengebied kunnen inwoners bijdragen aan de verbetering van het buitengebied in de gemeente Nunspeet. Erfbeplanting is het geheel van bomen, struiken en andere planten op een perceel. Het maakt het buitengebied mooier en groener en helpt bij het vergroten van de biodiversiteit.

Voorwaarden
Door middel van de subsidieregeling biedt de gemeente Nunspeet ondersteuning aan bewoners van het buitengebied op de aankoop van streekeigen beplanting. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte materiaalkosten met een maximum van 
€ 750,00. De erfbeplanting die in aanmerking komt voor de subsidie moet opgenomen zijn in de Lijst Erfbeplanting Nunspeet 2024 (pdf, 46.43 KB). Een belangrijke voorwaarde is dat het erf zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg, het fietspad of vanuit toegankelijk landschap. Daarnaast moet de bewoner de aanplant ten minste tien jaar in stand houden en beheren.  

Meer informatie en aanvragen
De subsidieregeling is aan te vragen via www.nunspeet.nl/erfbeplantingsubsidie. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden. Neem voor vragen over de subsidieregeling contact op met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11 of gemeente@nunspeet.nl

Erfbeplanting

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact